สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ 8.2

 สามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการ 

สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

8.การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมรรถนะที่ 8.2   สามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการ

สถานศึกษาของท่านควรมีดัชนีชี้วัดอะไรบ้าง

ดัชนีชี้วัดตามสมรรถนะที่ 8.2

ในปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านคลองปลาโดได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการหาค่า แปรผล จากแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำไปสู่การสรุปแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม แล้วนำข้อมูลไปวิเคราะห์ดำเนินการต่อไป

2. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการทำวิจัยในชั้นเรียน

และในอนาคต  โรงเรียนต้องการจะพัฒนาดังนี้

1. ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อนำไปสู่การทำวิจัยในชั้นเรียนทุกระดับชั้น โดยครูทุกคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 163050
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

Mrs. KWANJAI SUDRAK
เขียนเมื่อ Sun Feb 03 2008 11:37:56 GMT+0700 (ICT)
ท่านมีความพยามตั้งใจจริง  เพื่ออนาคตท่านทำได้ จริงๆนะจะบอกให้
Miss. Jinsinee Buntavee
เขียนเมื่อ Sat Feb 09 2008 22:17:40 GMT+0700 (ICT)
โรงเรียนของท่านจะเป็นโรงเรียนที่มีการจัดระบบการบริหารการจัดการที่ดีและครูจะเป็นครูที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนที่ดี
NITTAYA KANJANARAK
เขียนเมื่อ Sun Feb 10 2008 10:34:13 GMT+0700 (ICT)
 ครูและบุคลากรมีประสิทธิภาพในการใช้คอมพิวเตอร์จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า