แนวข้อสอบเตรียมสอบ NT , O-Net ประถม ป.3 , ป.6 แนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ

 แนวข้อสอบเตรียมสอบ NT , O-NET ประถม ป.3 , ป.6 เก็งข้อสอบ 

แนวข้อสอบ เตรียมสอบ NT , O-Net ประถม ป.3, ป. 6 และคำแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ                       

การสอบ NT ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 มีการปรับรูปแบบการสอบใหม่ให้สอดคล้องกับการประเมินในระดับนานาชาติ PISSA
-แบบทดสอบความสามารถชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 (NT ปี 2555 )พร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบรายข้อ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร และค่าสถิติคุณภาพข้อสอบรายข้อพร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบรายข้อชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 (ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2555)แบบทดสอบความสามารถ แยกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

-ด้านภาษา http://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/l.pdf

-ด้านคำนวณ http://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/n.pdf

-ด้านเหตุผล http://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/r.pdf  


แบบทดสอบ ความสามารถด้านเหตุผล (ปี 2557 แนวสอบปี กศ 2556)

http://bet.obec.go.th/bet/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2-2

อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 1

การสำรวจการใช้กระดาษทิชชูของร้านค้าต่าง ๆ

A ร้านขายข้าวสาร ใช้แบบแผ่นเรียบ

B ร้านอาหาร ใช้แบบลายนูน

C ร้านก๋วยเตี๋ยว ใช้แบบลายนูน

D ร้านขายยา ใช้แบบแผ่นเรียบ

1. แอ๋วขายส้มตำ ควรเลือกใช้กระดาษชำระ(ทิชชู) แบบใดจึงจะเหมาะสมเพราะเหตุใด

1) ชนิดลายนูน เพราะมีความยืดหยุ่น น้ำหนักเบา 2) ชนิดลายนูน เพราะมีความยืดหยุ่น ซึมซับได้ดี 3) ชนิดแผ่นเรียบ เพราะมีความยืดหยุ่น ย่อยสลายได้ดี 4) ชนิดแผ่นเรียบ เพราะมีความยืดหยุ่น ปริมาณมากกว่า

อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 2

การซื้อของเล่นของนักเรียน ป.3

แก้ว ตุ๊กตาผ้า

ก้อง รถพลาสติก

กล้า หุ่นยนต์โลหะ

ไก่ ปืนไม้

2. ถ้านักเรียนจะซื้อของเล่นให้น้องผู้หญิงที่มีอายุ 1 ขวบ ควรเลือกซื้อของเล่นเหมือนใคร เพราะเหตุใด

1) แก้ว เพราะมีความยืดหยุ่นและปลอดภัย

2) ก้อง เพราะมีสีสันสวยงามและสะดุดตา 

3) กล้า เพราะมีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

4) ไก่ เพราะมีความแข็งแรงและทนทาน

อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 3

ชุมชนที่หนึ่ง ระเบิดหินภูเขาหินปูน

ชุมชนที่สอง ทำเหมืองแร่ ขุดแร่ดินหินใส่รางแล้วฉีดน้ำหาแร่

3. อาชีพของทั้งสองชุมชนส่งผลกระทบต่อสิ่งใดมากที่สุด

1) ป่าไม้ลดลง

2) สัตว์ป่าลดลง

3) น้ำป่าไหลหลาก

4) ทรัพยากรลดลงและหมดไป

เก็งข้อสอบ ภาษาไทย แนวข้อสอบ เตรียมสอบ  NT , O-Net ประถม ป.3 , ป. 6 ข้อสอบ NT ป.3  ข้อสอบ NT ป.6 แบบทดสอบความสามารถชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 (NT ป.3 ปีการศึกษา 2555) พร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบรายข้อตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร และค่าสถิติคุณภาพข้อสอบรายข้อ

1. คำในข้อใดออกเสียงตัวสะกดเหมือนคำว่า “นกบิน”               

                ก. ภาคพื้น             ข. น้องไบท์                           ค. โต๊ะหิน             ง. หนูนา

 2. คำในข้อใดออกเสียงสระเหมือนคำว่า “นกบิน” 

                ก. ภาคพื้น             ข. น้องไบท์                           ค. โต๊ะหิน             ง. เครื่องบิน

3. หลวงพ่อ.....................ภัตตาหารเช้า ควรเติมคำใด

               ก. เสวย                  ข. จำวัด                                  ค. ฉัน                     ง. รับประทาน

4. พระราชากำลัง.........บนพระแท่น  ควรใช้คำราชาศัพท์คำใดเติมลงในช่องว่าง

                 ก. นอน               ข. บรรทม                              ค. หลับ                  ง. เสด็จ

5. สรพงษ์เกิดวัน........... นับถือศาสนา.................. 

               ก. พุธ – พุธ           ข. พุทธ – พุทธ                     ค. พุธ – พุทธ        ง. พุทธ - พุธ

 6. เรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ให้เป็นประโยคที่คล้องจองกัน

                1. ห่วงลูกหลานไทย           2. คนไทยรักในหลวง       

                3. หลีกไกลยาเสพติด          4. มีพิษร้ายทำลายชาติ

                ก.  4-3-2-1            ข.  1-2-3-4            ค.  2-1-4-3            ง.  2-1-3-4

 

7. คำใดมีความหมายแตกต่างจากคำว่า นก

                ก. วิหค                   ข. สกุณา                ค. ปักษี                   ง. ภูมริน

 

8. ข้อใดใช้ภาษาได้เหมาะสม

                ก. คุณแม่ขาหยิบรองเท้าให้หนูหน่อย      ข. คุณพี่ครับ ผมขอซื้อสมุด 1 เล่มครับ

                ค. คุณครู หนูขออนุญาตไปห้องส้วมค่ะ   ง. น้องหญิง กินน้ำสิจ๊ะ

 

9. ข้อใดเป็นประโยคที่ผู้พูดอยากรู้คำตอบ

                ก. เมื่อคืนนี้ พี่กลับบ้านดึก                       ข. เมื่อคืนนี้ พี่ไปไหนมา

                ค. คืนนี้ อากาศดีจัง                                 ง. คืนนี้ เธอมาหาฉันด้วยนะ

 

10. “น้ำมาปลากินมด” มีคำชนิดเดียวกับคำว่า “โต๊ะ” กี่คำ                                            (คำแนะนำ โต๊ะ เป็น“คำนาม”

                ก.  1 คำ                  ข.  2 คำ                  ค.  3 คำ                  ง.  4 คำ

 

11. ข้อใดมีคำสรรพนาม

                ก. บ้านตากอากาศของพ่ออยู่บนเขา    ข. เขาชอบกินไข่เจียวหมูสับ

                ค. พ่อของนกมีรถยนต์สีเขียว                ง. กอไผ่อยู่หลังโรงเรียน

 

12. ข้อใดเขียนผิดทุกคำ

                ก. ไอศกรีม  อุโบสถ์                              ข. ลำไย   ใยแมงมุม

                ค. ก๋วยเตี๋ยว  ซีอิ้ว                                 ง. ราชกาล  รัชการ

 

13. คำว่า “จันทร์” ไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวใดบ้าง

                ก. -ร                       ข. -ท                       ค. -ทร                    ง. –นทร

 

14. นุคเป็นคนหัวแหลม คำว่า “หัวแหลม” ตรงกับคำใด

                ก. คิดมาก               ข. ฉลาด                 ค. ดื้อ                      ง. หัวสูงกว่าคนอื่น

 

15. ข้อใดมีคำควบกล้ำ(อักษรควบ) ทุกคำ

                ก. อย่า    เศร้า        ข. หลง  ธรรม       ค. สร้อย กวาง       ง. ตลก  ตลาด

 

 เก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ แนวข้อสอบเตรียมสอบ  NT , O-Net ประถม ป.3 , ป. 6

16. จำนวน 7,320  เขียนในรูปการกระจายอย่างไร

                ก. 7+3+2+0                                          ข. 7,000 + 320

                ค. 7,000 + 300 + 20 + 0                     ง. 7,000 + 30 + 20

17. น้ำชาเขียวบรรจุกล่องละ 200 กรัม  ถ้าต้องการน้ำชาเขียว 1 ลิตร ต้องซื้อชาเขียวกี่กล่อง

                ก. 1 กล่อง              ข. 5 กล่อง              ค. 10 กล่อง           ง. 100 กล่อง

18. กรกมลกินข้าวเย็น เมื่อเข็มยาวชี้เลข 10 และเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข 7 กับเลข 8 อยากทราบว่ากรกมลกินข้าวเวลาใด

                ก.  7.10 น.             ข.  7.50 น.             ค. 8..50 น.                             ง. 19.50 น.

 

19. ปั้นมีเงินธนบัตร[]และเงินเหรียญ () ดังนี้ [20]  [20]  [50]   (10)  (10)  (5)  (1)  (1)  ปั้นซื้อสินค้าใดต่อไปนี้แล้วมีเงินเหลือน้อยที่สุด

                ก. ซื้อไก่ทอด 107 บาท                       ข. ซื้อลูกฟุตบอล 115 บาท

                ค. ซื้อกระเป๋า 118 บาท                       ง. ขายขนม 117 บาท

 

20. รถโดยสารออกจากสถานีกรุงเทพฯ เวลา 22.00 น. แวะพักที่สถานีนครราชสีมา เวลา 23.45 น.  ออกจากสถานีนครราชสีมา เวลา 23.55 น. ถึงสถานีขอนแก่น เวลา 3.10 น. อยากทราบว่ารถใช้เวลาเดินทางออกจากสถานีนครราชสีมาถึงสถานีขอนแก่นเท่าใด

                ก. 5 ชั่วโมง 10 นาที                            ข. 3 ชั่วโมง 25 นาที           

                ค. 3 ชั่วโมง 15 นาที                            ง. 3 ชั่วโมง 10 นาที

 

21. แผนภูมิการขายผลไม้ของเด็กชายเทน  ภาพทุเรียน 10 ภาพ, ภาพมะละกอ 5 ภาพ, ภาพมะพร้าว 6 ภาพ กำหนดให้ภาพ 1 ภาพ แทนจำนวน 5 ผล  อยากทราบว่าเทนขายทุเรียนกับมะละกอได้กี่ผล

                ก. 15 ผล                ข. 55 ผล                                ค. 75 ผล                ง. 150 ผล

 22. พิจารณาแบบรูปต่อไปนี้          

               13,          26,          39,          52,          .........,      ..........

               แบบรูปที่เว้นไว้คือแบบรูปจำนวนใด

                ก. 13,  65               ข. 65, 78                ค. 100, 200           ง. 130, 260

 

23. ไนท์ซื้อปลาทู 7 เข่ง ราคาเข่งละ 18 บาท จากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นี้ โจทย์การคูณข้อนี้ต้องการทราบอะไร

ก. ไนท์มีปลาทูกี่เข่ง            ข.ไนท์มีปลาทูกี่ตัว              

ค.ไนท์มีเงินกี่บาท               ง. ไนท์ต้องจ่ายเงินเท่าไร

 

24. ไนท์ซื้อปลาทู 7 เข่ง ราคาเข่งละ 18 บาท จะได้คำตอบเท่าใด

                ก.  18 บาท             ข. 126 บาท           ค. 150 บาท           ง. 718 บาท

 

25. น้ำตาลถุงละ 20 บาท มีธนบัตรใบละ 1000 บาท จะซื้อน้ำตาลได้กี่ถุง

                ก. 1 ถุง                   ข. 5 ถุง                   ค. 50 ถุง ง. 100 ถุง

 26. ผลคูณในข้อใดมีคำตอบน้อยที่สุด

                ก. 10x1x5             ข. 2 x 3 x 4            ค. 500 x500 x0    ง. 1 x1 x1

 

27. ภาชนะชนิดใดต่อไปนี้ที่ไม่มีส่วนของเส้นตรง

                ก. โต๊ะหนังสือสี่เหลี่ยม                      ข. โทรทัศน์จอแบน 20 นิ้ว

                ค. ดินสอ                                            ง. แผ่นซีดี

 

28. อุปกรณ์กีฬาชนิดใดต่อไปนี้เป็นทรงกลม

                ก. ไม้เทนนิส     ข. ลูกบาสเกตบอล    ค. นวมชกมวย                 ง. ที่ยกน้ำหนัก

 29. บันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กชายสิทธิพร  ได้เงิน 85 บาท  ซื้อข้าว 1 จาน 25 บาท  ซื้อน้ำอัดลม 9 บาท อยากทราบเด็กชายสิทธิพลมีรายจ่ายกี่บาท

                ก. 51 บาท              ข. 35 บาท              ค. 34 บาท              ง. 25 บาท

 30. บันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงปิยาภา  ซื้อน้ำหวาน 15 บาท  ซื้อดอกไม้ 8 บาท ซื้อขนม 30 บาท ซื้อยางลบ 18 บาท อยากทราบว่ารายจ่ายของเด็กหญิงรายการใดน้อยที่สุด

                ก. น้ำหวาน           ข.ซื้อดอกไม้          ค. ซื้อขนม             ง. ซื้อยางลบ 

ข้อสอบภาคปฏิบัติ NT ป.3

ภาษาไทย

  1.การเขียน ให้เขียนเรียงความจากภาพ 10 บรรทัด (มีคะแนนตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่อง) ภาพมักเป็นครอบครัว, กิจวัตรประจำวัน, ธรรมชาติ, สัตว์เลี้ยง,มารยาท คุณธรรม, โรงเรียน, สภาพแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม

   ตัวอย่างคำชี้แจงในตัวข้อสอบ

     1)ให้พิจารณาภาพแล้วเขียนเรื่องราวแสดงความคิดความรู้สึก

     2)เขียนเรื่องให้สอดคล้องกับภาพ 8-10 บรรทัด ใช้ภาษาเหมาะสม ตั้งชื่อเรื่องได้สอดคล้องกับภาพ มีการเกริ่นนำ มีเนื้อเรื่อง มีสรุป เชื่อมโยงกัน

  2. การอ่าน ให้อ่านข้อความ 1 เรื่อง ใช้คำจากบทเรียน มีทั้งแบบง่ายและยาก เช่น ไปรษณีย์ อัศจรรย์ มหัศจรรย์ หัตถกรรม ดอลล่าร์ พิซซ่า ธรรมชาติ กว้างขวาง เหรียญทอง ทรัพยากร ฯลฯ

คณิตศาสตร์

 1. แสดงวิธีทำ 1 ข้อ จากโจทย์ปัญหา การเขียนประโยคสัญลักษณ์อย่าลืม =[]

 2. วิเคราะห์โจทย์ มีโจทย์ปัญหาแล้วถามว่า โจทย์กำหนดอะไร(ต้องตอบให้ครบ), โจทย์ต้องการทราบอะไร, หาคำตอบโดยวิธีใด, ประโยคสัญลักษณ์, คำตอบ (คณิต บทที่ 12)

ข้อสอบ nt เก่า   ข้อสอบ nt ป.3   ข้อสอบ nt  ป.6   ข้อสอบ nt ม.3
โปรแกรมสอบ nt ออนไลน์ ข้อสอบเก่า สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ ข้อสอบปีการศึกษา 2550 ดับเบิลคลิก ที่ http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/nt51p3.php

เทคนิคการทำข้อสอบ                       

 1. เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ โดยการทบทวนความรู้ และฝึกทำข้อสอบ

 2. เลือกทำข้อง่ายก่อน ธรรมชาติของข้อสอบวัดความรู้จะมีข้อง่าย ร้อยละ 25 ข้อปานกลาง ร้อยละ 50 และข้อยาก ร้อยละ 25 โดยประมาณ ให้ทำข้อง่ายและข้อปานกลางก่อน

 3. แบ่งเวลาให้เหมาะสม เผื่อเวลาสำหรับทำข้อยาก

 4. แบ่งเวลาสำหรับข้อสอบวิชาอื่นด้วย เพราะบางครั้งข้อสอบ 1 ชุด จะมี 2 - 3 วิชา ในฉบับเดียวกัน หากทุ่มเวลาให้เพียงวิชาเดียว วิชาที่เหลือจะไม่มีคะแนน

 5. ฝึกระบายคำตอบด้วยดินสอดำ 2B เพราะการสอบในปัจจุบันมักใช้ดินสอ 2B ในการระบายคำตอบ อย่าใช้ดินสอผิดประเภท เมื่อเลือกคำตอบผิดข้อให้ลบให้สะอาด

 6. เมื่อได้ข้อสอบตรวจดูความเรียบร้อยและจำนวนข้อสอบให้ถูกต้อง

 7. ทำข้อสอบด้วยสติ

 8. เห็นความสำคัญของการทำข้อสอบ ต้องอ่านหนังสือ เตรียมตัวสอบ เพราะเด็กสมัยใหม่บางคนละเลยไม่ให้ความสำคัญกับการสอบ

  

แนวข้อสอบ O-Net ปี 52 (สอบ ก.พ. 2553)

http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/5/db13f3691543497f6adc258201dcabb1.pdf

Download

   ข้อสอบเก่า ปีการศึกษา 2550 สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ)

ภาษาไทย http://www.niets.or.th/pdf/thaip6_50.pdf

คณิตศาสตร์ http://www.niets.or.th/pdf/mathp6_50.pdf

วิทยาศาสตร์ http://www.niets.or.th/pdf/seiencep6_50.pdf

เว็บไซต์สำนักทดสอบ สทศ http://www.niets.or.th

เลือก O-Net เลือกแถบข้อความ O-Net ที่ด้านซ้ายมือ จะพบชื่อวิชาให้ลิงค์

ข้อสอบ O-NET ป.6

ปีการศึกษา 2550   วิชาภาษาไทย, วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์
   

ข้อสอบ O-NET ม.6

ปีการศึกษา 2548 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2549 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2550 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
    วิชาสุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ
O-NET 2551

รายชื่อเว็บไซต์ที่มีแนวข้อสอบ

http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/pagep3.php

http://bet.obec.go.th/   

http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/nttest.php

เก็งข้อสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ แนวข้อสอบเตรียมสอบ  NT , O-Net ประถม ป.3 , ป. 6

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
นพรัตน์ ชูวัฒนกูล
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Sep 15 2008 20:19:26 GMT+0700 (ICT)

1. ข. น้องไบท์ 2. ข. น้องไบท์ 3.ก. เสวย 4.ข.บรรทม 5.ค. พุธ – พุทธ 6.ง.2-1-3-4 7.ง.ภูมริน 8.ข.คุณพี่ครับ ผมขอซื้อสมุด 1 เล่มครับ

9. ข.เมื่อคืนนี้ พี่ไปไหนมา 10. ง.4 คำ 11.ค.พ่อของนกมีรถยนต์สีเขียว

ผู้แข่งขัน ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
IP: xxx.172.109.14
เขียนเมื่อ Sat Dec 06 2008 20:31:26 GMT+0700 (ICT)

1. คำในข้อใดออกเสียงตัวสะกดเหมือนคำว่า “นกบิน”

ก. ภาคพื้น ข. น้องไบท์ ค. โต๊ะหิน ง. หนูนา

2. คำในข้อใดออกเสียงสระเหมือนคำว่า “นกบิน”

ก. ภาคพื้น ข. น้องไบท์ ค. โต๊ะหิน ง. เครื่องบิน

3. หลวงพ่อ.....................ภัตตาหารเช้า ควรเติมคำใด

ก. เสวย ข. จำวัด ค. ฉัน ง. รับประทาน

4. พระราชากำลัง.........บนพระแท่น ควรใช้คำราชาศัพท์คำใดเติมลงในช่องว่าง

ก. นอน ข. บรรทม ค. หลับ ง. เสด็จ

5. สรพงษ์เกิดวัน........... นับถือศาสนา..................

ก. พุธ – พุธ ข. พุทธ – พุทธ ค. พุธ – พุทธ ง. พุทธ - พุธ

6. เรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ให้เป็นประโยคที่คล้องจองกัน

1. ห่วงลูกหลานไทย 2. คนไทยรักในหลวง

3. หลีกไกลยาเสพติด 4. มีพิษร้ายทำลายชาติ

ก. 4-3-2-1 ข. 1-2-3-4 ค. 2-1-4-3 ง. 2-1-3-4

7. คำใดมีความหมายแตกต่างจากคำว่า นก

ก. วิหค ข. สกุณา ค. ปักษี ง. ภูมริน

8. ข้อใดใช้ภาษาได้เหมาะสม

ก. คุณแม่ขาหยิบรองเท้าให้หนูหน่อย ข. คุณพี่ครับ ผมขอซื้อสมุด 1 เล่มครับ

ค. คุณครู หนูขออนุญาตไปห้องส้วมค่ะ ง. น้องหญิง กินน้ำสิจ๊ะ

9. ข้อใดเป็นประโยคที่ผู้พูดอยากรู้คำตอบ

ก. เมื่อคืนนี้ พี่กลับบ้านดึก ข. เมื่อคืนนี้ พี่ไปไหนมา

ค. คืนนี้ อากาศดีจัง ง. คืนนี้ เธอมาหาฉันด้วยนะ

10. “น้ำมาปลากินมด” มีคำชนิดเดียวกับคำว่า “โต๊ะ” กี่คำ (คำแนะนำ โต๊ะ เป็น“คำนาม)

ก. 1 คำ ข. 2 คำ ค. 3 คำ ง. 4 คำ

11. ข้อใดมีคำสรรพนาม

ก. บ้านตากอากาศของพ่ออยู่บนเขา ข. เขาชอบกินไข่เจียวหมูสับ

ค. พ่อของนกมีรถยนต์สีเขียว ง. กอไผ่อยู่หลังโรงเรียน

12. ข้อใดเขียนผิดทุกคำ

ก. ไอศกรีม อุโบสถ์ ข. ลำไย ใยแมงมุม

ค. ก๋วยเตี๋ยว ซีอิ้ว ง. ราชกาล รัชการ

13. คำว่า “จันทร์” ไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวใดบ้าง

ก. -ร ข. -ท ค. -ทร ง. –นทร

14. นุคเป็นคนหัวแหลม คำว่า “หัวแหลม” ตรงกับคำใด

ก. คิดมาก ข. ฉลาด ค. ดื้อ ง. หัวสูงกว่าคนอื่น

15. ข้อใดมีคำควบกล้ำ(อักษรควบ) ทุกคำ

ก. อย่า เศร้า ข. หลง ธรรม ค. สร้อย กวาง ง. ตลก ตลาด

เก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ แนวข้อสอบเตรียมสอบ NT , O-Net ประถม ป.3 , ป. 6

16. จำนวน 7,320 เขียนในรูปการกระจายอย่างไร

ก. 7+3+2+0 ข. 7,000 + 320

ค. 7,000 + 300 + 20 + 0 ง. 7,000 + 30 + 20

17. น้ำชาเขียวบรรจุกล่องละ 200 กรัม ถ้าต้องการน้ำชาเขียว 1 ลิตร ต้องซื้อชาเขียวกี่กล่อง

ก. 1 กล่อง ข. 5 กล่อง ค. 10 กล่อง ง. 100 กล่อง

18. กรกมลกินข้าวเย็น เมื่อเข็มยาวชี้เลข 10 และเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข 7 กับเลข 8 อยากทราบว่ากรกมลกินข้าวเวลาใด

ก. 7.10 น. ข. 7.50 น. ค. 8..50 น. ง. 19.50 น.

19. ปั้นมีเงินธนบัตร[]และเงินเหรียญ () ดังนี้ [20] [20] [50] (10) (10) (5) (1) (1) ปั้นซื้อสินค้าใดต่อไปนี้แล้วมีเงินเหลือน้อยที่สุด

ก. ซื้อไก่ทอด 107 บาท ข. ซื้อลูกฟุตบอล 115 บาท

ค. ซื้อกระเป๋า 118 บาท ง. ขายขนม 117 บาท

20. รถโดยสารออกจากสถานีกรุงเทพฯ เวลา 22.00 น. แวะพักที่สถานีนครราชสีมา เวลา 23.45 น. ออกจากสถานีนครราชสีมา เวลา 23.55 น. ถึงสถานีขอนแก่น เวลา 3.10 น. อยากทราบว่ารถใช้เวลาเดินทางออกจากสถานีนครราชสีมาถึงสถานีขอนแก่นเท่าใด

ก. 5 ชั่วโมง 10 นาที ข. 3 ชั่วโมง 25 นาที

ค. 3 ชั่วโมง 15 นาที ง. 3 ชั่วโมง 10 นาที

21. แผนภูมิการขายผลไม้ของเด็กชายเทน ภาพทุเรียน 10 ภาพ, ภาพมะละกอ 5 ภาพ, ภาพมะพร้าว 6 ภาพ กำหนดให้ภาพ 1 ภาพ แทนจำนวน 5 ผล อยากทราบว่าเทนขายทุเรียนกับมะละกอได้กี่ผล

ก. 15 ผล ข. 55 ผล ค. 75 ผล ง. 150 ผล

22. พิจารณาแบบรูปต่อไปนี้

13, 26, 39, 52, ........., ..........

แบบรูปที่เว้นไว้คือแบบรูปจำนวนใด

ก. 13, 65 ข. 65, 78 ค. 100, 200 ง. 130, 260

23. ไนท์ซื้อปลาทู 7 เข่ง ราคาเข่งละ 18 บาท จากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นี้ โจทย์การคูณข้อนี้ต้องการทราบอะไร

ก. ไนท์มีปลาทูกี่เข่ง ข.ไนท์มีปลาทูกี่ตัว

ค.ไนท์มีเงินกี่บาท ง. ไนท์ต้องจ่ายเงินเท่าไร

24. ไนท์ซื้อปลาทู 7 เข่ง ราคาเข่งละ 18 บาท จะได้คำตอบเท่าใด

ก. 18 บาท ข. 126 บาท ค. 150 บาท ง. 718 บาท

25. น้ำตาลถุงละ 20 บาท มีธนบัตรใบละ 1000 บาท จะซื้อน้ำตาลได้กี่ถุง

ก. 1 ถุง ข. 5 ถุง ค. 50 ถุง ง. 100 ถุง

26. ผลคูณในข้อใดมีคำตอบน้อยที่สุด

ก. 10x1x5 ข. 2 x 3 x 4 ค. 500 x500 x0 ง. 1 x1 x1

27. ภาชนะชนิดใดต่อไปนี้ที่ไม่มีส่วนของเส้นตรง

ก. โต๊ะหนังสือสี่เหลี่ยม ข. โทรทัศน์จอแบน 20 นิ้ว

ค. ดินสอ ง. แผ่นซีดี

28. อุปกรณ์กีฬาชนิดใดต่อไปนี้เป็นทรงกลม

ก. ไม้เทนนิส ข. ลูกบาสเกตบอล ค. นวมชกมวย ง. ที่ยกน้ำหนัก

29. บันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กชายสิทธิพร ได้เงิน 85 บาท ซื้อข้าว 1 จาน 25 บาท ซื้อน้ำอัดลม 9 บาท อยากทราบเด็กชายสิทธิพลมีรายจ่ายกี่บาท

ก. 51 บาท ข. 35 บาท ค. 34 บาท ง. 25 บาท

30. บันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงปิยาภา ซื้อน้ำหวาน 15 บาท ซื้อดอกไม้ 8 บาท ซื้อขนม 30 บาท ซื้อยางลบ 18 บาท อยากทราบว่ารายจ่ายของเด็กหญิงรายการใดน้อยที่สุด

ก. น้ำหวาน ข.ซื้อดอกไม้ ค. ซื้อขนม ง. ซื้อยางลบ

(ตัวหนังสือหนา คือ คำตอบ)

kghh
IP: xxx.47.35.240
เขียนเมื่อ Sun Dec 14 2008 14:04:45 GMT+0700 (ICT)

open

ชนันญา ราชพรหม
IP: xxx.175.216.47
เขียนเมื่อ Wed Jan 14 2009 10:46:41 GMT+0700 (ICT)

กินข้าวหรือยังจ๊ะ

โมเมย์
IP: xxx.172.79.96
เขียนเมื่อ Fri Jan 30 2009 14:42:31 GMT+0700 (ICT)

ยากจัง จะทำได้ไหมเนี่ย

นู๋นันท์
IP: xxx.147.51.82
เขียนเมื่อ Fri Jan 30 2009 16:24:54 GMT+0700 (ICT)

น่าจะมีเยอะกว่านี้อะ

thecityedu
IP: xxx.123.95.216
เขียนเมื่อ Mon Feb 02 2009 08:14:42 GMT+0700 (ICT)

รวมข้อสอบ nt o-net มีลิงค์ให้คลิกไปแล้วครับ เป็นข้อสอบเก่าของปีที่ผ่านมาแต่เป็นข้อสอบจริง

นู๋เกด
IP: xxx.120.86.84
เขียนเมื่อ Thu Feb 05 2009 16:59:58 GMT+0700 (ICT)

ง่ายดีคร้า

ด.ช.ศุภกร บอส
IP: xxx.47.170.134
เขียนเมื่อ Sat Feb 07 2009 10:53:21 GMT+0700 (ICT)

ง่ายมากเลยครับ

kbjmbnm
IP: xxx.27.30.126
เขียนเมื่อ Sat Feb 07 2009 22:20:36 GMT+0700 (ICT)

ว๊าวววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว

เด็กเทพบดินทร์
IP: xxx.172.37.181
เขียนเมื่อ Sun Feb 08 2009 09:54:25 GMT+0700 (ICT)

แล้วข้อสอบของปีนี้อยู่ไหนอ่ะ

poopae
IP: xxx.246.144.163
เขียนเมื่อ Mon Feb 09 2009 20:05:24 GMT+0700 (ICT)

ง่ายนะค่ะ ขอให้ทุกคนได้คะแนนเยอะๆกันนะค่ะ

นุ่น
IP: xxx.90.100.89
เขียนเมื่อ Tue Feb 10 2009 21:27:53 GMT+0700 (ICT)

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

นนท์
IP: xxx.26.180.65
เขียนเมื่อ Wed Feb 11 2009 20:20:32 GMT+0700 (ICT)

1.ข 2.ข 3.ค 4.ข 5.ค 6.ง 7.ง 8.ข 9.ข 10.ค 11.ข 12.ง 13.ค

14.ข 15.ค

pot
IP: xxx.25.226.58
เขียนเมื่อ Sun Feb 15 2009 14:03:28 GMT+0700 (ICT)

ฝึกกันไปเยอะๆๆๆๆๆๆๆๆนะคับ จะได้เก่ง

wer12
IP: xxx.123.141.42
เขียนเมื่อ Fri Feb 20 2009 20:36:58 GMT+0700 (ICT)

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

บอส
IP: xxx.26.101.28
เขียนเมื่อ Mon Mar 02 2009 17:54:43 GMT+0700 (ICT)

ยากจัง

เจน
IP: xxx.123.91.203
เขียนเมื่อ Tue Mar 10 2009 22:05:52 GMT+0700 (ICT)

โอ้ไม่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

อ๋อมจัง
IP: xxx.19.67.66
เขียนเมื่อ Thu Mar 12 2009 07:44:41 GMT+0700 (ICT)

ง่ายจัง ขอให้ทำคะแนนดีๆนะค่ะ

book
IP: xxx.24.119.121
เขียนเมื่อ Tue Mar 17 2009 21:38:24 GMT+0700 (ICT)

ขอให้ทำได้ทุกคนนะครัพ(คิดดีๆก็ง่ายเหมือนกันนะเนี่ย)

55555555555555555555+
IP: xxx.26.15.196
เขียนเมื่อ Wed May 06 2009 11:34:32 GMT+0700 (ICT)

ข้อให้ทำได้ทุกคนนะคะ (55555555555555 5 + )

ไม่บอก ( 5 5 5 5 5 5 5 55 5 + )
IP: xxx.26.15.196
เขียนเมื่อ Wed May 06 2009 11:38:26 GMT+0700 (ICT)

ใครสอบไม่ได้ก็เสียใจด้วยนะ

พรรษชล
IP: xxx.172.245.229
เขียนเมื่อ Wed May 13 2009 14:56:39 GMT+0700 (ICT)

ง่ายจังเลย

อิอิ

บ๊าย บาย

utada
IP: xxx.27.130.154
เขียนเมื่อ Tue Jun 30 2009 21:29:19 GMT+0700 (ICT)

ง่ายมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก-งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงว่ะ

pootai
IP: xxx.27.174.78
เขียนเมื่อ Tue Jul 07 2009 20:31:54 GMT+0700 (ICT)

ง่ายจัง ทำเเล้วสนุกด้วย

ฟิล์ม
IP: xxx.173.170.139
เขียนเมื่อ Mon Aug 03 2009 10:24:00 GMT+0700 (ICT)

อยากทำจังเลย

ออย
IP: xxx.128.199.245
เขียนเมื่อ Wed Aug 05 2009 18:16:12 GMT+0700 (ICT)

อยากดูแบบเฉลยคะ

ทอม
IP: xxx.172.209.45
เขียนเมื่อ Mon Aug 10 2009 12:12:02 GMT+0700 (ICT)

มีเฉลยมั๊ย

พั้นช์
IP: xxx.27.173.200
เขียนเมื่อ Wed Sep 02 2009 17:08:14 GMT+0700 (ICT)

อยากจ๊ะจะทำได้ไม่นี้ว่าแย่แน่

1212312121
IP: xxx.47.68.98
เขียนเมื่อ Fri Sep 04 2009 20:01:04 GMT+0700 (ICT)

อยากทำ555-+-+-

ปลา
IP: xxx.7.181.139
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 18:26:33 GMT+0700 (ICT)

ปีนี้หลักสูตรใหม่ป6สอบทุกวิชาเลยจะบอกให้ เซง ต้องติวทุกเช้าเลย เรียนหนักไปหรือเปล่าเนี้ยเรา

เด็กดี
IP: xxx.53.105.100
เขียนเมื่อ Sat Sep 26 2009 21:25:49 GMT+0700 (ICT)

เฮ้อ ! ทำไมป.6 ปีนี้ต้องสอบตั้ง 8 สาระนะ

ทำไมไม่ให้รุ่นน้องสอบค่ะ

สงสัยจริงๆๆ

new
IP: xxx.8.144.86
เขียนเมื่อ Sun Oct 11 2009 12:56:55 GMT+0700 (ICT)

ขอบคูณมักมากคร้า

เปลยวล๊
IP: xxx.122.187.39
เขียนเมื่อ Mon Oct 12 2009 16:11:47 GMT+0700 (ICT)

อยากทำข้อสอบ o net จัง

Kunezjung
IP: xxx.8.124.61
เขียนเมื่อ Sun Oct 18 2009 16:48:24 GMT+0700 (ICT)

เทคนิคการเดาอย่างมีหลักการ เพิ่มโอกาสถูก 30-100% ถึงเรียนไม่เก่ง อ่านไม่จำ แต่ก็ทำข้อสอบได้

1. เข้าห้องสอบตรวจสอบเลย เลขที่สอบถูกไหม เขียนชื่อ รายละเอียดต่างๆ ให้ครบ แต่ละปีจะมีผู้ทำข้อสอบแบบไม่ประสงค์ออกนามมากมาย

2. ให้ดูข้อสอบโดยรวมว่าวิชาที่เราทำอยู่มันตรงไหม จำนวนข้อมันเท่ากับที่เขาบอกไหม ถ้ามันถูกต้อง ก็เริ่มทำข้อสอบ

3. เวลาเริ่มทำข้อสอบอย่างแรกเลย ไม่ต้องเร่ง ค่อยๆทำ ควรมีการจัดการเรื่องข้อสอบก็คือทำข้อง่ายถึงข้อยาก ถามว่าข้อไหนข้อง่าย คือเรื่องที่เรารู้ บทไหนรู้เรื่องทำมันเลย ทำข้อง่ายก่อนข้อยาก พอเวลาทำข้อง่ายได้แล้วไม่ต้องรีบทำนะ ทำแบบสบายๆ ไม่ต้องร้อนรน ข้อไหนทำได้มาร์คใว้ อย่าทำไปเดาไป เดี๋ยวเรามาเดารวดเดียวตอน 10 นาทีสุดท้าย เดารวดเดียวไม่เป็นไร เรามีโอกาสถูกมากกว่า 25% แน่นอน

4. เราจะแบ่งเวลา 3 ช่วง 90 นาที ,20 นาที , และ 10 นาทีสุดท้าย 90นาทีแรกทำข้อสอบที่ทำได้ ข้อทำไม่ได้ทำไม่ทันปล่อยมัน พอ 90 นาทีหมดเวลาเลิกทำเลยครับ ข้อไหนทำไม่ทันไม่ได้อ่านโจทย์ไม่เป็นไร

5. 20 นาทีที่เหลือให้ทบทวนข้อที่ทำได้ (ที่เรามาร์คไว้) ข้อที่บอกว่าได้คะแนนแน่ๆ เพราะเป็นเรื่องที่เรารู้เรื่อง ทำไมถึงไม่ให้ไปทำข้อที่ทำไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องที่ไม่รู้เรื่องจะไปเสียเวลากับมันอีกทำไม ทบทวน 20 นาทีทำกับเรื่องที่ทำได้ให้ชัวร์

6. 10 นาทีสุดท้ายเดา ผมมีวิธีเดาให้คุณเดาตั้งแต่ถูกตั้งแต่ 30% - 100% ใน 8 เทคนิคการเดา ใน 3-4 เทคนิคหลังถูก 100% ไม่ต้องไปหาหนังสือที่ไหน เพราะไม่มีใครเขาทำกัน

กฎการเดาข้อที่ 1 โอกาสที่เป็นไปได้ หลักการตัวเลขที่ใช้ตัวจริงตัวปลอม ถ้าเราเจอ ข้อสอบคณิตศาสตร์ที่มันมีตัวเลขเศษส่วน บอกได้เลยคำตอบนี้มักจะเป็นเลขลงตัว เพราะว่าอาจารย์เขารู้คำตอบอยู่แล้ว เขาก็เอาคำตอบที่มันลงตัวมาเป็นคำตอบ คณิตศาสตร์ชอบเลขลงตัวอยู่แล้ว ส่วนถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ โจทย์ที่ออกมาในรูปแบบเป็นตัวเลขยุ่งๆ ซับซ้อน พวกนี้คำตอบก็จะเป็นเลขลงตัวเหมือนกันครับ

ติดตามกฎการเดาข้อที่เหลือได้ที่ http://tuent.eduzones.com/53/

krutoiting
เขียนเมื่อ Sun Oct 18 2009 23:25:47 GMT+0700 (ICT)

มาอ่านเทคนิคการเดาสนุกดีค่ะ

จะลองเอาไปใช้ดูนะคะ

ไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมคะ

ขอบคุณค่ะ

พรชัย
เขียนเมื่อ Mon Oct 19 2009 16:35:44 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ ผอ.พบทางสว่างแล้ว จะนำไปสอบเด็ก

แทนนง
เขียนเมื่อ Tue Oct 20 2009 19:10:03 GMT+0700 (ICT)

ข้อ 19 มีเงินทั้งหมด 117 บาท ถ้าซื้อ 117 บาท ถิอว่า มีเงินเหลือน้อยที่สุด หรือไม่ (เหลือ 0 บาท)ถ้าซื้อ 118 บาท ถือว่ามีเงินเหลือหรือไม่ เพราะในความเป็นจริง เขาสามารถซื้อได้ โดยผ่อนไปก่อน งง งง งง กับคำถาม

thecityedu
เขียนเมื่อ Thu Oct 22 2009 08:24:57 GMT+0700 (ICT)

ขอฃอบคุณคุณครูแทนมากครับ

ข้อ 19 คำตอบ ง เป็นตัวลวงครับ เพราะเป็นการขายขนมแล้วได้เงิน

เงินที่เหลือจึงต้องเพิ่มขึ้นครับ!

เช่นเดียวกับข้อ ค เป็นตัวลวงเพราะเด็กหลายคนคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูก ในความเป็นจริงเงินจะไม่พอซื้อครับ จึงซื้อไม่ได้

เพราะไม่ได้บอกไว้ว่าผูขายลดราคาให้ครับ (ถ้าเราซื้อที่ ร้านseven เค้าไม่ลดราคาอยู่แล้วครับ)

สินค้า ร้อยกว่าบาทคงไม่ต้องผ่อนนะครับ

ขอบพระคุณมากครับ

ฟริมมี่
IP: xxx.19.65.150
เขียนเมื่อ Thu Nov 12 2009 19:36:38 GMT+0700 (ICT)

ฟริมมี่ก้อขอขอบคุณนะคะที่เอาข้อสอบมาบอกแนวคะขอขอบคุณนะคะ

ปลัดโอมชนะ
IP: xxx.180.70.83
เขียนเมื่อ Wed Nov 25 2009 21:34:10 GMT+0700 (ICT)

ปีนี้ป.6สอบทุกสาระวิชาจึงจัดได้ว่าปีนี้ป.6เป็นปีมี่หนักที่สุด ยังไม่พอยังต้องสอบเข้าม.1อีกถือว่าปีนี้หนักกว่าปีอื่นๆอีก

ด.ช.ศรัณย์ กนกนทีสวัสดิ์
IP: xxx.123.62.208
เขียนเมื่อ Sat Dec 05 2009 12:12:51 GMT+0700 (ICT)

G⚀!!Ni~Eϙϙʒe..So So Hot..So so cOlD Rap W2PO Waa~!!..McZᇯNj NinJa 9: Ge~NiE

-ขอบคุณใมกคร๊าฟฟ-อ่ะครับบ

เทพมากก สอบได้ที่ หนึ่ง อิอิ

ribbin
IP: xxx.31.62.120
เขียนเมื่อ Tue Dec 08 2009 13:56:04 GMT+0700 (ICT)

ตั้ง 8สาระหัวระเบิดแน่เลย

อาลิส
IP: xxx.173.34.68
เขียนเมื่อ Tue Dec 08 2009 21:17:44 GMT+0700 (ICT)

ข้อสอบ

kunezjung
IP: xxx.8.142.155
เขียนเมื่อ Fri Dec 11 2009 13:42:51 GMT+0700 (ICT)

เทคนิคลัด เทคนิคลับ ในการอ่านหนังสือให้จำ ในเวลาที่จำกัด?

เพื่อนๆ หลายคนคงจะเคยเจอปัญหาในการอ่านหนังสือมามากมาย เช่น อ่านยังไงก็ไม่จำ ไม่มีสมาธิ ไม่รู้จะเริ่มต้นอ่านตรงไหนก่อน เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะสอบแล้ว ยังอ่านหนังสือได้ไม่ถึงครึ่งเลย ไม่รู้จะวางแผนการอ่านหนังสือยังไงดี ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ดู น่าจะช่วยเพื่อนๆ ได้เยอะจ้า!!

1. ต้องสร้างทัศนคติที่ดีต่อการอ่านหนังสือซะก่อนนะจ๊ะ หากมีทัศนคติที่แย่ๆ ต่อการอ่านหนังสือแล้ว อ่านถึง 10 รอบก็ไม่มีทางจำได้ อ่านเยอะอย่างไรก็ไม่เข้าหัวหรอก

2. เมื่อมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่านหนังสือแล้ว ก็ต้องมาสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือด้วย แรงจูงใจจะเป็นตัวผลักดัน และกระตุ้นให้เพื่อนๆ มีความอยากในการอ่านหนังสือ วิธีการสร้างแรงจูงใจก็คือพยายามคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้น ถ้าเราอ่านหนังสือสำเร็จ เช่น ถ้าเราตั้งใจอ่านหนังสือและเตรียมความฟิตให้ตัวเองจนพร้อมแล้ว เราก็สามารถตะลุยข้อสอบได้ ผลก็คือได้คะแนนเป็นที่น่าพอใจ จากจุดนี้ก็จะทำให้เพื่อนๆ ได้เกรดสูงๆ หรือไม่ก็ Admissions ติด พ่อ แม่ พี่ น้อง ก็จะดีใจ หรืออาจจะได้รับของขวัญเล็กๆ น้อยๆ จากท่านอีกก็ได้

3. พยายามสรุปเรื่องที่เราอ่านแล้วจำเป็นรูปภาพ ปกติแล้วมนุษย์จะจำเรื่องราวทั้งหมดเป็นรูปภาพ หลายๆ วิชาที่ไม่มีรูปภาพประกอบทำให้เราอ่านแล้วไม่สามารถจินตาการ หรือจดจำได้ ให้เพื่อนๆ สรุปเรื่องที่เราอ่านแล้ว นำมาทำเป็น My map เพื่อเชื่อมโยงในส่วนที่สัมพันธ์กัน และวาดให้เป็นความเข้าใจของตัวเอง จะทำให้จำได้แม่นขึ้น

4. หาเวลาติวให้เพื่อน เป็นวิธีการทบทวนความรู้ไปในตัวได้ดีที่สุด เพราะเราจะสอนออกมาจากความเข้าใจของตัวเราเอง หากติวแล้วเพื่อนที่เราติวให้เข้าใจ ถือว่าเราแตกฉานในความรู้นั้นได้อย่างแท้จริง

5. เน้นการตะลุยโจทย์ให้เยอะๆ พยายามหาข้อสอบย้อนหลังมาทำให้ได้มากที่สุด เพราะการตะลุยโจทย์จะทำให้เราจำได้ง่ายกว่าการอ่านเนื้อหา

6. เตรียมตัว และให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือในวิชาที่เราถนัดมากกว่าวิชาที่ดันไม่ขึ้น เพื่อนๆ หลายคนเข้าใจผิด ไปทุ่มเทเวลาให้กับวิชาที่เราไม่ถนัด วิชาไหนที่เราไม่ถนัด ดันยังไงมันก็ไม่ขึ้น เสียเวลาเปล่า เอาเวลาไปทุ่มให้กับวิชาที่เราทำได้ให้ชัวร์ดีกว่า จะได้เอาคะแนนไปถัวเฉลี่ยกับวิชาอื่นๆ แบบนี้เข้าท่ากว่าเยอะนะ

7. สมาธิเป็นสิ่งสำคัญมากในการอ่านหนังสือ การอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพ ต้องมีสมาธิดี ใครที่สมาธิสั้น จะจำยาก ลืมง่าย ใครสมาธิดี จะจำง่าย ลืมยาก การอ่านหนังสือ ต้องอ่านต่อเนื่องอย่างน้อย ชั่วโมงครึ่ง 30 นาทีแรกจิตใจของเรากำลังฟุ้ง ให้พยายามปรับให้นิ่ง 60 นาทีหลัง ใจนิ่งมีสมาธิแล้ว ก็พร้อมรับสิ่งใหม่ เข้าสู่สมอง ที่สำคัญอย่าเอาขยะมาใส่หัว ห้ามคิดเรื่องพวกนี้ซักพัก เช่น เรื่องหนัง , เกม , แฟน พยายามออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้จิตใจเรานิ่งขึ้น

ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้ดูนะ อ่านแล้วมีประโยชน์ก็ช่วย Forward ไปให้เพื่อนๆ ด้วยนะจ๊ะ

ขอขอบคุณเทคนิคดีๆ จาก โครงการ ติวแหกโค้ง

อ่าน เทคนิคการเดาข้อสอบอย่างมีหลักการณ์ โอกาสถูกจริงสูงถึง 30-100 % ที่นี่

http://tuent.eduzones.com/53/

thecityedu
IP: xxx.53.133.6
เขียนเมื่อ Mon Dec 14 2009 07:35:38 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ

nisakorn
IP: xxx.11.30.105
เขียนเมื่อ Sun Dec 20 2009 12:27:41 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่า พอดีหนูงงข้อ 20 26 27 ค่า ยังไงก็ช่วยอธิบายหน่อยนะค่า

thecityedu
เขียนเมื่อ Mon Dec 21 2009 08:28:11 GMT+0700 (ICT)

nisakorn [IP: 58.11.30.105] เมื่อ อา. 20 ธ.ค. 2552 @ 12:27

สวัสดีค่า พอดีหนูงงข้อ 20 26 27 ค่า ยังไงก็ช่วยอธิบายหน่อยนะค่า

20. รถโดยสารออกจากสถานีกรุงเทพฯ เวลา 22.00 น. แวะพักที่สถานีนครราชสีมา เวลา 23.45 น. ออกจากสถานีนครราชสีมา เวลา 23.55 น. ถึงสถานีขอนแก่น เวลา 3.10 น. อยากทราบว่ารถใช้เวลาเดินทางออกจากสถานีนครราชสีมาถึงสถานีขอนแก่นเท่าใด

ก. 5 ชั่วโมง 10 นาที ข. 3 ชั่วโมง 25 นาที

ค. 3 ชั่วโมง 15 นาที ง. 3 ชั่วโมง 10 นาที

เป็นการบวกเรื่องเวลา แต่เป็นเวลฃาที่ข้ามวันใหม่ จึงเป็นการบวก 2 ครั้ง ครั้งแรก เวลาออกถึงเที่ยงคืน ครั้งที่สอง 0.00 น. ถึง 3.10 น. แล้วนำมาบวกรวมกัน หรือใช้นิ้วนับ

26. ผลคูณในข้อใดมีคำตอบน้อยที่สุด

ก. 10x1x5 ข. 2 x 3 x 4 ค. 500 x500 x0 ง. 1 x1 x1

หลักการคูณ ถ้านเห็นโจทย์ที่ใช้ 0 คูณ หลักการคือ 0 คูณอะไรก็ได้ 0

27. ภาชนะชนิดใดต่อไปนี้ที่ไม่มีส่วนของเส้นตรง

ก. โต๊ะหนังสือสี่เหลี่ยม ข. โทรทัศน์จอแบน 20 นิ้ว

ค. ดินสอ ง. แผ่น ซีดี

แผ่น ซีดี เป็นวงกลม โต๊ะ โทรทัศน์ ดินสอ มีแนวเส้นตรง

kunezjung
IP: xxx.8.145.210
เขียนเมื่อ Mon Dec 21 2009 12:06:02 GMT+0700 (ICT)

ติวแหกโค้ง

“เรียนไม่เก่ง อ่านก็ไม่จำ แต่ทำข้อสอบได้”

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยสุดท้ายให้กับน้องๆ ในการเตรียมตัวสอบ ไปจนถึงการเลือกคณะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

มาดูกันว่า โครงการติวแหกโค้งจะมีเทคนิคเด็ดๆ อะไรมาช่วยน้องๆ บ้าง

1. เทคนิคการเตรียมตัวอ่านหนังสือ

- ถ้าจำสูตรยากๆ ไม่ได้ มาจำเป็นภาพกันดีกว่ามั๊ย

- มายด์แม็พ ช่วยให้เราจำเนื้อหาได้ง่ายกว่าอย่างไร

- เหลือเวลาอีกอาทิตย์เดียว มาวางแผนการอ่านหนังสือให้เท่ากับคนที่เตรียมตัวมาเป็นปีได้อย่างไรดี

- สรุป สูตรลับ สูตรลัด ในการอ่านหนังสือ ได้ผลดีเกินคาด2. เทคนิคการเดาข้อสอบ

- การบริหารเวลาในการทำข้อสอบ เหลือเวลาไว้สำหรับการเดาข้อสอบเท่าไหร่ดี

- เอาหลักการอะไรบ้างมาใช้ในการเดา

- เทคนิคที่เอามาติวให้น้องๆ ใช้หลักการทางสถิติ มีความน่าเชื่อถือ

- ติวจบแล้ว เพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบได้เกือบ 100% เลยนะจ๊ะ3. เทคนิคการเลือกคณะ

- ปีแรกของการใช้คะแนน GAT , PAT จะเลือกคณะอย่างไรให้ติดชัวร์

- คาดการณ์ว่าคะแนนแต่ละคณะของปีนี้ จะสูงขึ้น หรือต่ำลงอย่างไร

- คะแนนไม่สูงมาก จะเลือกคณะอย่างไรแล้วติดชัวร์

- มหาวิทยาลัยไหน น่าเรียน ดูจากข้อมูลที่ไหน

- ความคิดผิดๆ และข้อควรระวังในการเลือกคณะโดยปรมาจารย์ชื่อดังระดับประเทศ จาก www.eduzones.com

1. เทคนิคการจำ เทคนิคการอ่านหนังสือ (ในระยะเวลาที่จำกัด) โดย อ.อนุวัฒน์ เดชครุฑ

2. เทคนิคการเดาอย่างมีหลักการ เพิ่มโอกาสถูก 30-100% โดย อ.พร้อมพันธ์ แสงแก้ว

3. เทคนิคการเลือกคณะอย่างไรให้ติด โดย อ.ศักดา ดีคำป้อจัดติวแค่ 2 รอบ ในวัน เสาร์ ที่ 23 และ อาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2553

จำกัดที่นั่งรอบละ 500 ที่นั่งเท่านั้น

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พัฒนาการ

น้องๆ ที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถร่วมติวได้ (ผ่านทาง DVD)

สนใจสมัครได้ที่

http://tuent.eduzones.com/register2/register1.php

nisakorn
IP: xxx.9.200.175
เขียนเมื่อ Mon Dec 21 2009 19:04:37 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณมากค่ะ

ใ่ฝ่ศึกษา
IP: xxx.7.186.197
เขียนเมื่อ Thu Dec 24 2009 20:49:49 GMT+0700 (ICT)

ผมได้ข่าวมาเเว่ว ๆ ว่า การสอบ o-net ปี53 นี้ ป.3 หรือครับ ถ้ามีจริงเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษด้วยหรือเปล่าครับ เห็นในตารางสอบเก่าของปี 52 มีเเค่คณิต กับ ภาษาไทย เองหนะ พี่ๆ คนไหนทราบขอคำชี้เเนะด้วยนะครับ ....ขอบคุณล่วงหน้าม๊ากมากครับ

ยน
IP: xxx.47.133.83
เขียนเมื่อ Sun Dec 27 2009 12:17:11 GMT+0700 (ICT)

455555555555555555555555555นะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนนะนะนะนะนะนะนะนนะนะนะนนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนนะนะนะนนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะ

thecity
IP: xxx.53.132.43
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 12:16:29 GMT+0700 (ICT)

ข่าวว่าถ้าสอบโอเนต จะสอบทุกวิชา โดย สทศ

ส่วนปีก่อน ๆ สอบ NT(National Test) สพฐ จัดสอบ

คน
IP: xxx.172.215.242
เขียนเมื่อ Tue Dec 29 2009 14:40:28 GMT+0700 (ICT)

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงมาก

แบม
IP: xxx.121.161.154
เขียนเมื่อ Thu Dec 31 2009 14:49:49 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆค่ะ

นัท
IP: xxx.121.235.176
เขียนเมื่อ Wed Jan 06 2010 17:40:08 GMT+0700 (ICT)

สู้ๆๆๆนะทุกคน

เจี๊ยบ มัณฑนา
IP: xxx.235.71.20
เขียนเมื่อ Thu Jan 07 2010 10:39:07 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆค่ะ สำหรับสาระดีๆๆๆ และขอบคุณน้องกู๊ดดี้ ด้วยค่ะที่พาอามาบ้านหลังนี้

เต้ย
IP: xxx.26.56.129
เขียนเมื่อ Thu Jan 07 2010 21:00:02 GMT+0700 (ICT)

-_-ผมชอบมากครับ-_-+.....5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555.....+

ครูทิน
เขียนเมื่อ Sun Jan 10 2010 09:11:27 GMT+0700 (ICT)

อยากได้เฉลยด้วย กลัวตัวเองเฉลยไม่ถูก

ครูทิน
เขียนเมื่อ Sun Jan 10 2010 09:22:05 GMT+0700 (ICT)

ดีมาก

ธณณฒ
IP: xxx.175.238.229
เขียนเมื่อ Wed Jan 13 2010 13:46:40 GMT+0700 (ICT)

โฆโฌโฆ)โฆโฆ(ฉฮฏฆฏ"

thecityedu
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 08:26:02 GMT+0700 (ICT)

เจเตอนันต์ พันธ์ละออ [IP: 203.172.223.19]

เมื่อ พ. 13 ม.ค. 2553 @ 10:36

ไม่รุ้
IP: xxx.42.98.126
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 12:36:54 GMT+0700 (ICT)

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

แทน
IP: xxx.42.98.126
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 12:55:13 GMT+0700 (ICT)

ไม่เอาพจปภภ

เบ้นซ์
IP: xxx.31.17.182
เขียนเมื่อ Fri Jan 15 2010 13:52:44 GMT+0700 (ICT)

ทำไมถึงตอบไม่ได้

ครูอ้อย แซ่เฮ
เขียนเมื่อ Fri Jan 15 2010 13:58:29 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ

ghu
IP: xxx.172.178.29
เขียนเมื่อ Tue Jan 19 2010 11:29:29 GMT+0700 (ICT)

ghlk

0000000
IP: xxx.183.87.91
เขียนเมื่อ Wed Jan 20 2010 18:59:19 GMT+0700 (ICT)

ข้อสอบง่ายมากคะ

นน
IP: xxx.172.212.66
เขียนเมื่อ Sat Jan 23 2010 13:18:16 GMT+0700 (ICT)

ดีมากครับ

นน
IP: xxx.172.212.66
เขียนเมื่อ Sat Jan 23 2010 13:21:34 GMT+0700 (ICT)

กดไม่เป็นกาบ

weerapat keaw-on
IP: xxx.8.159.119
เขียนเมื่อ Sun Jan 24 2010 08:19:37 GMT+0700 (ICT)

สมัครทำข้อสอบ

ชัญญา
IP: xxx.9.124.26
เขียนเมื่อ Wed Jan 27 2010 18:54:06 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ

พเดตื้ใรเดพ
IP: xxx.175.149.123
เขียนเมื่อ Thu Jan 28 2010 09:18:30 GMT+0700 (ICT)

ง่ายมากเลยคะ

thecityedu
เขียนเมื่อ Fri Jan 29 2010 09:07:13 GMT+0700 (ICT)

Download เว็บไซต์ สทศ http://www.niets.or.th/

แนวข้อสอบ O-Net ปี 52 (สอบ ก.พ. 2553)

http://www.niets.or.th/upload- files/uploadfile/5/db13f3691543497f6adc258201dcabb1.pdf

 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET (แบบสำรอง) ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552

 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET (แบบสำรอง) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552

 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET (แบบสำรอง) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552

-ข่าวการสอบ National Test NT ป.3 ล่าสุด สพฐ.จัดสอบ NT นร.ป.3 วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 มักสอบวันพุธสัปดาห์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ ใช้ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ แบบเขียนตอบ และสอบภาคปฏิบัติ

โปรแกรมสอบ nt ออนไลน์ ข้อสอบเก่า สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ ข้อสอบปีการศึกษา 2550 ดับเบิลคลิก ที่ http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/nt51p3.php

IP: xxx.173.232.174
เขียนเมื่อ Fri Jan 29 2010 20:40:33 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณน่ะค่ะ^_,^

แจม
IP: xxx.153.169.135
เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 16:25:35 GMT+0700 (ICT)

ง่ายไปไหมทำได้ทุกข้อเลย

ฐิตาภา ตัณฑวุฑโฒ
IP: xxx.123.184.81
เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 10:25:42 GMT+0700 (ICT)

ต้องสอบ nt ให้ได้

soul
IP: xxx.24.108.197
เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 14:52:17 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากครับ จะพยายามสอบให้ได้นะครับ และขอขอบคุณที่นำแนวข้อสอบ

O-Net มาให้เตรียมสอบนะครับ

soul
IP: xxx.24.108.197
เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 14:55:29 GMT+0700 (ICT)

ลืมบอกไป จะอ่านหนังสือให้มากๆ จะได้ผ่าน

แพตตี้
IP: xxx.172.158.26
เขียนเมื่อ Mon Feb 01 2010 13:07:31 GMT+0700 (ICT)

ขี้เกลียดอ่านมากมาก อิอิ ว้าว

แนน
IP: xxx.172.158.26
เขียนเมื่อ Mon Feb 01 2010 13:10:57 GMT+0700 (ICT)

ง่ายมากเลย

ไอด้า
IP: xxx.172.158.26
เขียนเมื่อ Mon Feb 01 2010 13:16:17 GMT+0700 (ICT)

ขอให้ทำข้อสอบผ่าน อุ้ยหน้ารักจัง

ส้ม
IP: xxx.172.158.26
เขียนเมื่อ Mon Feb 01 2010 13:25:42 GMT+0700 (ICT)

ข้อสอบดีมากเลยค่ะ อยากสอบผ่านจังเลย

คนสวย
IP: xxx.173.50.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 01 2010 17:24:02 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณที่บอกแนวข้อสอบ

>//<
IP: xxx.26.158.255
เขียนเมื่อ Mon Feb 01 2010 20:15:45 GMT+0700 (ICT)

=v=

โอ๋
IP: xxx.174.46.207
เขียนเมื่อ Mon Feb 01 2010 20:41:15 GMT+0700 (ICT)

ดีจริงๆ ได้ความรู้มากเลย

แดง
เขียนเมื่อ Mon Feb 01 2010 20:45:35 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะ เปิดให้ลูกลองทำดูก็ทำได้นะคะ ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ

 

 

 

..................
IP: xxx.172.166.101
เขียนเมื่อ Tue Feb 02 2010 12:08:12 GMT+0700 (ICT)

ข้อสอบที่ดูดีมากเลยค่ะ จากคนรักอุ้ม

หยก
IP: xxx.175.178.39
เขียนเมื่อ Tue Feb 02 2010 18:00:43 GMT+0700 (ICT)

ก็ OK น่ะ

ซาลาเปา
IP: xxx.27.134.109
เขียนเมื่อ Tue Feb 02 2010 18:02:06 GMT+0700 (ICT)

โค้ตง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

หยก
IP: xxx.175.178.39
เขียนเมื่อ Tue Feb 02 2010 18:03:01 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ กับ ป๋ม

ฟหกดเสว
IP: xxx.26.188.177
เขียนเมื่อ Thu Feb 04 2010 17:18:50 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคะ

รักน๊ะ จุ๊ บุ จุ๊ บุ
IP: xxx.123.162.102
เขียนเมื่อ Sat Feb 06 2010 11:12:24 GMT+0700 (ICT)

ภาษาไทยง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกเลยค่ะ

-
IP: xxx.142.109.147
เขียนเมื่อ Sat Feb 06 2010 16:14:08 GMT+0700 (ICT)

กัลยานี จำนงมี เด้อๆๆ!

ทำดี มาก ทำแวส นะ

^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

นัทธ์ชนัน ปัญญาอิ่นแก้ว
IP: xxx.123.161.193
เขียนเมื่อ Sun Feb 07 2010 12:07:56 GMT+0700 (ICT)

สอบเด่น

เด็กหญิงจุฑามาศ ด้วงช่วย
IP: xxx.128.75.62
เขียนเมื่อ Sun Feb 07 2010 20:28:25 GMT+0700 (ICT)

ง่ายมากเลยอ่ะ อิ อิ อิ อิ

thecityedu
เขียนเมื่อ Wed Feb 10 2010 08:01:36 GMT+0700 (ICT)

98.

ไม่แสดงตน [IP: 125.26.217.178] IP: 125.26.217.178 ใช้คำขึ้นต้นไม่สุภาพ

เมื่อ อ. 09 ก.พ. 2553 @ 19:44

#1846275 [ ลบ ]

...กระดาษคำตอบป.3 nt ทำไมมันหายากกกกกจัง.. จากครูผู้เบื่อคนทำงานหาเช้ากินค่ำ ครูหามาหายวันแล้ว..........................

ตระการ
IP: xxx.121.74.74
เขียนเมื่อ Wed Feb 10 2010 09:07:40 GMT+0700 (ICT)

ภาษาไทยง่ายๆๆ

ด.ช. ณัฐพล สุขสว่าง
IP: xxx.26.135.65
เขียนเมื่อ Fri Feb 12 2010 13:25:33 GMT+0700 (ICT)

ง่ายทุกวิชา ถ้าตั้งใจทำ นะ *-* ///---///

ด.ช. อภินันท์ โคตรจันทร์
IP: xxx.26.135.65
เขียนเมื่อ Fri Feb 12 2010 13:29:12 GMT+0700 (ICT)

ง่ายมากกกกกกกกกกกกกกกกกกก*+* +_+ ////////--------///////// .....

555+

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
    บันทึกก่อนนี้
    บันทึกใหม่กว่า