cross functional team

 องค์กร ต้องมีการทำงานเป็นทีม จึงจะสำเร็จได้ง่าย 

           เมื่อเราทำงานในขบวนการพัฒนาคุณภาพ ใช่ว่าเฉพาะในงานอุตสาหกรรมหรืองานการให้บริการสุขภาพ ทุกครั้งเรามักได้ยินคำว่า ทีมคร่อมสายงาน ในงานคุณภาพก็มีมาก เช่น ทีมดูแลผู้ป่วย หรือ PCT

          แล้วคำว่า"ทีมคร่อมสายงาน" หรือ "ทีมข้ามสายงาน"คืออะไร?

ความหมายก็มี 3 ประเด็น

1. กลุ่มของเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน  โดยทุกคนจะทำงานโดยมีวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงร่วมกัน ร่วมทำงานเป็นทีม เพื่อประสานงานที่ดีขึ้น

2. กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถแตกต่าง แต่เข้ามาร่วมกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาเดียวกัน และมีผลกระทบต่อส่วนต่าง ๆ ขององค์กร โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

3. กลุ่มบุคลากรที่มาจากหลายหน่วยงานภายในองค์กรมีความรู้และทักษะหลากหลายมารวมตัวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

  ประโยชน์ที่ได้ชัดคือ

- เป็นการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่หลายแผนกขององค์กร

- ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องและข้ามโยงหลายแผนก

- ประสานงานกิจกรรมบางอย่างที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายแผนก

- โครงการหรือกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะหลากหลายท้งแนวกว้างและลึก

    จะเห็นได้ว่าการทำงาน ในองค์กร เราจะสำเร็จหรือไม่นั้น ต้องมีการประสานงาน และเชื่อมโยงข้อมูลในหลายหน่วยงาน เพราะในการทำงานเราต้องมีการทำงานเป็นทีม เราไม่เคยทำงานคนเดียวได้เลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 155561
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

Diaw
IP: xxx.19.108.125
เขียนเมื่อ Wed Nov 26 2008 10:22:54 GMT+0700 (ICT)

ได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

Bright Lily
เขียนเมื่อ Wed Nov 26 2008 10:26:01 GMT+0700 (ICT)
  • ค่ะ ดีค่ะ
เพชรน้อย
เขียนเมื่อ Thu Nov 27 2008 02:58:34 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะ

- ขอบคุณค่ะ ที่แวะมาเยี่ยมเยือน

JK
IP: xxx.27.62.68
เขียนเมื่อ Wed Mar 24 2010 08:21:42 GMT+0700 (ICT)

มีความหมายดีครับ

แต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่ ก็ยังปรับตัวไม่ได้ เกี่ยวกับคำว่า ทีม.

เพราะในการทำงานเราต้องมีการทำงานเป็นทีม

เราไม่เคยทำงานคนเดียวได้เลย เมื่อเป็นงานที่ส่งผลกับทุกฝ่าย....

วาทิต
IP: xxx.87.30.88
เขียนเมื่อ Sun Aug 01 2010 20:22:48 GMT+0700 (ICT)

หลายหน่วยงานมีปัญหากาำรทำงานร่วมกันมาก เพราะทุกหน่วยงานเน้นที่เป้าหมายของตัวเอง เมื่อสัปดาห์ก่อน บริษัทได้จัด Inhouse Training หลักสูตร Cross Functional Communication โดยได้เชิญวิทยากร ซึ่งผ่านประสบการณ์การทำงานข้ามสายงานมาเยอะมาก ท่านได้ชี้ให้เห็น จุดที่ก่อให้เกิดปัญหา และ แนวทางการแก้ไขปั็องกันได้ชัดเจน และจูงใจใ้ห้ทุกคนเน้นที่เป้าหมาย หลักขององค์กรเป็นสำคัญ การสอนทันสมัยมากมี Workshop และ กิจกรรมที่สื่อได้ชัดเจน ทั้งสนุกและได้ประโยชน์มากครับ

วิทยากรท่่านเก่งมากและช้ดเจนในการให้คำแนะนำมาก ลืมบอกไปท่านชื่อ

อ.อุไรวรรณ อยู่ชา ครับ

เพชรน้อย
เขียนเมื่อ Wed Aug 04 2010 12:56:11 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณ JK และ คุณวาทิต

- การทำงานเป็นทีม ว่ายากแล้ว มาเจอการทำงานคร่อมสายงาน หรือข้ามทีม

ต้องปรับตัวกันยกใหญ่ แต่อย่าลืมว่า "เปิดใจ" พร้อมรับฟังให้เต็มเปี่ยม แค่นี่ก็พอค่ะ

นพชัย
IP: xxx.122.60.252
เขียนเมื่อ Thu Nov 04 2010 19:40:53 GMT+0700 (ICT)

อ.อุไรวรรณ อยู่ชา บรรยายหลักสูตร การทำงาน้ข้ามสายงาน ได้ดีมาก ตามที่คุณวาทิต แจ้งไว้เลยครับ

ผมได้มีโอกาสไปเข้าอบรมกับ อ.อุไรวรรณ แล้ว ได้ครบทุกรสทั้งความรู้ การแชร์ประสบการณ์ และ

รูปแบบการสอนที่น่าติดตามและสนุก ได้ประโยชน์มากครับ ทำให้เห็นภาพของปัญหาและแนวทาง

การป้องกันแก้ไขที่ชัดเจน ขอบคุณครับ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า