การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม

 ความเหมือน ความต่าง จุดประเด็นร่วมที่ควรทำ 
        พหุ คือ หลาย วัฒนธรรม คือ การดำเนินวิถีชีวิตประจำวัน ความหมายของ พหุวัฒนธรรม คือการดำเนินวิถีชีวิตประจำวันโดยเน้นความเหมือนความต่างและจุดประเด็นร่วมเป็นการยอมรับซึ่งกันและกัน
        ผลที่เกิด การยอมรับในวิถีชีวิตประจำวันซึ่งกันและกัน นำมาซึ่งสันติสุขในสังคม
    
แนวคิด/ทฤษฎี
บัลลอค  รีพอร์ท
ไม่ควรมีเด็กคนใดถูกบังคับให้ละทิ้งภาษาและวัฒนธรรมถิ่น  ซึ่งเขาได้รับจากบ้าน  เมื่อเขาเริ่มก้าวเข้ามาสู่โรงเรียนก็ไม่ควรมีเด็กคนใดถูกบังคับให้ใช้ชีวิตและการแสดงออกราวกับว่าโรงเรียนกับบ้านของเขานั้นเป็นวัฒนธรรมคนละวัฒนธรรมที่แยกจากกัน
ทฤษฎีการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมแบ๊งค์
1.       ลุ่มหลงวัฒนธรรมตนเอง  ปฏิเสธวัฒนธรรมอื่น
2.       ล่มหลงวัฒนธรรมอื่น  ปฏิเสธวัฒนธรรมตนเอง
3.       ยอมรับและเห็นคุณค่าวัฒนธรรมของตนเอง
4.       ยอมรับและเห็นคุณค่าวัฒนธรรมของตนเองและผู้อื่น
5.       สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและแสดงออกความเป็นชาติของตน
6.       สะท้อนความเป็นชาติของตนและมนุษย์โลก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 129219
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า