อยารู้ที่มาของนามสกุล

วัชพล บุญสะอาด
ผมเป็นคน จ. อำนาจเจริญ อยากรู้ว่าคุณ วิทวัส บุญสะอาดเป็นคนที่สืบสกุลมาจากอำนาจเจริญหรืืืือไม่ ผมแปลกใจเพราะนามสกุลนี้เท่าที่รู้อยู่ที่อำนาจเจริญ
คำตอบ
not yet answered
เย้

บุญวิทยาธร มีความหมายว่า บุญแปลว่า ความดีความงามที่ตัวเราปฎิบัติ

วิทยาธร แปลว่า วิชาการความร้ที่คงอยู่

นามสกุล บุญสะอาด เหมือนกัน แต่อยู่นครศรีธรรมราช แต่พ่อสืบสกุลมาจากพิจิตร ไม่เคยรู้เลยว่านามสกุลนี้ อยู่ที่อำนาจเจริญ เยอะ แถวสงขลาก็มี แต่ไม่ญาติกันหรือเปล่ามาจากสายไหน 55555555555