อยากรู้จัง

คนเถื่อน
ทำ ไมถึงชอบเสียงดัง
คำตอบ
not yet answered

สวยนะแต่หยิ่งจัง

คิดถึงจัง