การสอบGAT , PAT

นางนุชา ใจเย็น
เข้ารับฟังการบรรยายที่หาดใหญ่แล้ว อยากได้Power Point การบรรยาย เพื่ออธิบายนักเรียนที่โรงเรียน อาจารย์พอจะส่งให้ได้หรือเปล่าคะ
คำตอบ