จะเริ่มใช้กันเมื่อไร

ยรรยง อุดมญาติ
เข้ามาดู อยากทราบว่าจะเริ่มลงเรื่องราวได้เมื่อไรครับ
คำตอบ