การคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน

มีการหลักในการจัดกิจกรรมและการประเมินการคิดวิเคราะหรือเปล่า
คำตอบ

การคิดวิเคราะห์

แบบวิเคราะห์

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ประจำปีการศึกษา  2550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนบ้านหนองแขม
ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

 

สีมาตา

หลักการประเมินการคิดวิเคราะห์