ทำดีได้ดี มีอยู่มั๊ยในปัจจุบัน

ทำดีได้ดี ในปัจจุบันยังมีใครเชื่ออยู่บ้าง...แต่ที่สำคัญทำบาปนั้น..กรรมตามทันนะในปัจจุบัน...จริงมั๊ย
คำตอบ