การสอนกระบวนการคิด

ที่โรงเรียนสอนการคิดในรูปแบบกิจกรรมทักษะกระบวนการคิด แต่พบว่า คนพยายามคิดก็คิดๆๆๆๆๆ แต่เด็กที่มันไม่ยอมคิดไปกับเพื่อนหรือคิดตามเพื่อนก็มี ทั้งชี้ทั้งแนะ ก็ไม่ยอมทำ อาจารย์มีวิธีแก้มั้ยคะ
คำตอบ
not yet answered
Miss sutada whangsamad

ภาคเรียนที่ 1 เพิ่งเริ่มต้น สอนคิดแบบง่าย ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นทักษะการคิด ยังไม่เป็นกระบวนการ เช่น คิดคล่อง คิดสร้างสรรค์ ที่นักเรียนชอบมากคือเทนแกรม

รัตนา พงษ์พานิช

ปัญหาสำคัญก็อยู่ที่ความพยายามของครูสอนคิดน่ะแหละ เพราะครูคิดมากๆๆ เด็กเลยมีโอกาสคิดน้อย(หรือเปล่า) ยิ่งครูพยายามทั้งชี้ทั้งแนะแบบที่เล่ามาเด็กก็ยิ่งมีโอกาสคิดน้อยลง การสอนคิดจะได้ผลเมื่ออยู่ในบรรยากาศเชิงบวก ครูใจเย็น เข้าใจธรรมชาติเด็ก และต้องพยายามหาจุดเด่นของเด็กที่ไม่ค่อยคิดให้พบ เพื่อให้เด็กรู้สึกว่าเขามีจุดเด่นเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม ลองดูนะว่าจะทำให้เขากล้าคิดมากขึ้นไหม ได้ผลอย่างไรอย่าลืมเล่าให้ฟังดัวยนะ