Flash

พอมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมมากน้อยแค่ไหนค่ะ?จะได้อธิบายได้ถูกต้องเพราะหลักการทำงานก็ค่อนข้างซับซ้อนแต่ถ้ามีฐานความรู้มาบ้างก็ไม่ยากเท่าไหร่
คำตอบ