เวลา

กลับกี่โมง ครับ บ่าย 3 ผมกลับก่อนนะครับ
คำตอบ

กลับ 3 โมงน่าจะดี  กินเบรคบ่ายแล้วกลับพอดี