การสอนเด็ก

แล้วเด็กที่ดีแล้ว จะช่วยเหลืออย่างไร
คำตอบ

เสริมความยากของโจทย์  แล้วพยายามให้เขาไปสอนเพื่อนต่อไปด้วย

กุนซือ

เด็กเก่งต้องเสริมโจทยืที่อยากและท้าทาย รวมถึงให้ช่วยสอนเด็กปานกลาง