อยากได้มิ

นาย วนชกร ทองแก้วเกิด
อะไรเอ่ย 1+2 ได้เท่าไหร่
คำตอบ