ปัญหาการส่งงาน

จารุณี น้อยเปรม
อาจาย์ตรวจงานดิฉันง่ายหรือยังคะ ตอนบ่ายคลิกเฃ้าไปดูบล๊อกภาคพิเศษตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย ยังไม่มีงานของตัวเอง ทั้งที่ก็ทำตามทีน้องๆแนะนำแล้ว บล๊อกแรกดิฉันยังไม่ได้ลบเพราะจำรหัสผ่านไม่ได้
คำตอบ
  • โปรดติดต่อเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ระบบ learners นะคะ
  • อาจารย์จะติดต่อคุณได้ ก็ต่อเมื่อคุณ "เข้าระบบ" ค่ะ
  • ดังนั้น จึงไม่ทราบว่าคุณอยู่ที่ไหนค่ะ