ทำไม่ได้ หรือ ไม่ได้ทำ

*ถ้าอยากจะทำประโยชน์อะไรในปัจจุบัน ก็ให้รีบทำ ! เพราะถ้าเจ็บไข้ไม่สบายแล้วจะทำไม่ได้เพราะไม่มีแรงจะทำ หรือถ้าหากตายไป ยิ่งจะไม่ได้ทำเลย และเมื่อเกษียรอายุราชการไปแล้ว ก็ต้องเปลี่ยนไปทำอย่างอื่น *สิ่งที่อยากจะทำในปัจจุบันก็จะหมดประโยชน์ไป น่าเสียดายจัง!
คำตอบ