การสมัคร KM

วันนี้เห็นน้องที่สถาบันเข้า KM จึงได้ถามไปว่า ทำไมไม่เหมือน KM ของสถาบัน แต่น้องเขาตองว่า ที่หนูเล่น ไม่เหมือนกับของพี่ ของพี่เป็น KM สถาบัน ดีนึ มีคนหลายคน แต่ KM ของหนูเฉพาะทำขึ้นต่างหาก ก็เลยแปลกใจว่ามันจริงอย่างนั้น สถาบันที่เดียวกันยังมีการเข้าระบบ 2 ที และมันต่างกันอย่างไร ระหว่างของสถาบัน กับของที่น้องเขาเล่นอยู่ แต่ถ้าคำถามนี้ไม่ถูกต้องเป็นการเข้าใจผิด ก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง ช่วยกรุณาสืบให้ด้วยเพราะ "งง งง งง งง มาก มาก มาก เลย"
คำตอบ