ถ้าขอช่วยทดลองใช้เครื่องมือจะยินดีมั้ย

กำลังทำ thesis "พัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาล ของวพบ.เครือข่ายภาคกลาง 1 " ต้องการขอ อาจารย์จากหลายแห่งช่วยเป็นผู้ทดลองใช้แบบประเมิน ไม่ทราบจะพอช่วยได้มั้ย ตอนนี้เพิ่งเริ่มทำ ทาบทามไว้ก่อน ถ้าเสร็จทัน อยากทดลองเครื่องมือ ช่วง หลัง มค. 51 ถึงก่อน นศ.รุ่นนี้จบค่ะ ถ้าไม่ขัดข้อง วันหลังจะติดต่อมาใหม่นะ แต่ถ้าไม่สะดวก ไม่ว่าง ไม่เป็นไรค่ะ จิดาภา
คำตอบ