หนูอยากรู้

แล้วมันจะทำให้การเรียนการสอนยุ่งยากไหมค่ะ
คำตอบ

ไม่ยุ่งยากหรอกถ้ามีความพยายาม