เรียนอย่างไรถึงมีสาระ

เรียนอย่างไรถึงมีสาระ อยากทราบว่าครูพาชื่นทำอย่างไร
คำตอบ
not yet answered

ควรมีเป้าหมายในชีวิตว่าจะทำอะไร และจะใช้สิ่งที่เรียนรู้ไปทำประโยชน์ให้ชีวิตเราได้อย่างไร นักเรียนบางส่วนไม่รู้วิธีการจัดการกับชีวิตและความรู้ที่ได้มา