การทำป่าคอนกรีตให้เป็นสวนสวย

การทำป่าคอนกรีตให้เป็นสวนสวยนั้นครูนริศรามีวิธีการอย่างไร
คำตอบ