การหักภาษี

sa
ในกรณีที่นายจ้างยกเลิกสัญญาแล้วจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกจ้างนั้น นายจ้างจะต้องคำนวณการหักภาษีอย่างไรเพราะพบว่านายจ้างนำยอดเงินชดเชยทั้งหมดรวมทั้งเงินเดือนด้วยไปคูณด้วย12ได้เท่าไหร่ก็ให้เอาจำนวนผลลัพธ์ที่ได้ไปคิดหักภาษีซึ่งเป็นยอดที่โดนหักค่อนข้างมาจึงอยากจะถามว่าจริงๆแล้วจะต้องหักกี่เปอร์เซ็นต์และคิดคำนวณอย่างไรค่ะ
คำตอบ