รายงานอาจารย์จุตพต

ขอเปลี่ยนจาก  WHO.มาเป็น  WTO ค่ะ
คำตอบ