ช่วยตอบภายในสัปดาห์นี้นะคะ

จอย
เหตุใดแต่ละองค์การจึงต้องทำการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
คำตอบ