เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ

ปราณี
อยากทราบว่าเงินเบี้ยยังชีพของคนพิการนั้นเดี๋ยวนี้ได้รับกันเดือนละเท่าไหร่ เท่าที่ผ่านมาเคยได้กันคนละห้าร้อยบาทแต่มาเมื่อสองปีที่ผ่านมานี้ ได้แค่ปีลสามพันบาทโดยแบ่งเป็นสองงวดคืองวดละหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมกับของที่ซื้อติดมือมาเยี่ยมดูแล้วไม่ถึงห้าร้อยบาทเป็นอย่างนี้มาสองปีแล้ว ดิฉันคิดว่ามันไม่ถูกต้อง เมื่อก่อนนี้เงินเบี้ยยังชีพไม่เคยจ่ายเป็นเงินสด(ซึ่งได้แค่ครึ่งเดียว)เขาจะเอาเข้าธนาคารซึ่งมีชื่อของผู้ดูแลคนพิการพอเงินเข้าแล้วถึ่งจะถอนออกมาได้ ดิฉันมองว่าจะเป็นการโปร่งใสกว่า ดิฉันเองไม่ทราบว่าจะสอบถามเอากับใคร ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินนี่ก็จะได้รับจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาล รบกวนช่วยเป็นธุระติดตามเรื่องและความถูกต้องให้ด้วยนะคะ จาก...... ผู้มีคนพิการอยู่ในการอุปการะ บ้านปรางค์ อำเภอปัว จังหวัด น่าน
คำตอบ