ถ้าต้องการใส่เพลงในบล็อกต้องทำอย่างไรบ้างครับ

^^
ถ้าต้องการใส่เพลงลงในบล็อกต้องทำอย่างไรบ้างครับ
คำตอบ