ระยะเวลายกเว้นอากร

รัฐวุฒิ
คือผมได้รับสิทธิบัตรส่งเสริม 22 พ.ย. 2550 ผมจะทราบได้อย่างไรครับว่า รับการยกเว้นภาษีระยะเลากี่ปี ขาออก-ขาเข้าเท่ากันไหมครับ BOI คนใหม่
คำตอบ