พื้นที่ปลูกปาล์ม

ธัญญา ประสิทธิ์
จังหวัดสุรินทร์เป็นพื้นที่เหมาะที่จะปลูกต้นปาล์มหรือไม่ครับ
คำตอบ