ผมจะวิจารณ์ พรบ.ควบคุมยาง 2542

เรียนอาจารย์พันธุ์ทิพย์ ผมนายเลอสรรค์ ศรีชนะภัย

อยากขอคำปรึกษาในเรื่องการวิจารณ์หนังสือว่า ถ้าผมจะวิจารณ์ พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 อาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างครับ

คำตอบ