IT for Quality Tracing

ดารณี เดชะ
ตอนนี้กำลังศึกษาเรื่องของการทำ Clinical tracer ค่ะ พอดี Search เจอหัวข้อ IT for Quality Tracing จากการประชุม national forum ครั้งที่7 ของอาจารย์เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมาก การประชุมครั้งนั้น ไม่มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมฟัง จะขอความกรุณาอาจารย์แนะนำในส่วนของการใช้ IT ในการทำ Clinical tracer หรือพอจะมีเนื้อหาจากการประชุมให้ได้ศึกษาได้มั้ยคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ
not yet answered

เรื่อง IT for quality tracing ในครั้งนั้น ผมอภิปรายร่วมกับ อ.พญ.จามรี เชื้อเพ็ชระโสภณ ครับ โดยแบ่งหัวข้อว่าผมพูดเรื่อง Clinical information system ส่วนเรื่อง tracing อ.จามรี พูด ลองติดต่ออาจารย์ที่ [email protected] ดูน่าจะตรงกับความต้องการมากกว่าครับ