ชี้แจง

ขณะนี้กำลังศึกษาเวปนี้อยู่ค่ะ เนื่องจาก อ.ผู้สอน วิชาความสัมพันธ์ประหว่างประเทศ ให้ส่งรายงานทางเวปนี้ และเพื่อเผยแพร่เนี้อหาวิชาที่สอน
คำตอบ