ตอบปลายฝน

ส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วยหมาก หรือ บัก เกือบทุกชนิดคะ ยกเว้น กล้วย ก้กล้วยเลยคะ
คำตอบ