อีสานถามตอบ

*พี่สาว = อีเย้ย ไปไหน = ไปไส ไปดู = ไปเบิง.......
คำตอบ