ขอความช่วยเหลือ

มีใครให้คำแนะนำได้ช่วยผมด้วย ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยครับ
คำตอบ