น้องออยตายแล้ว แต่อีกหลายน้องยังมีชีวิตอยู่

ตอบอี๋แล้ว

http://gotoknow.org/blog/archanwell/167180

มีเด็กที่เกิดที่ศิริราชและราชวิถี แต่ไม่ได้หนังสือรับรองการเกิดจากศิริราช อี๋จำได้ไหมคะ อ.วิจารณ์ ก็จดมานะ.......

อ.วิจารณ์บันทึกว่า .......

http://gotoknow.org/blog/thaikm/165879

"มีเด็กเกิดที่ศิริราช  ทาง รพ. ไม่ทำสูติบัตร  ทร. ๑/๑  ชื่อ ดญ จุฬารัตน์ แก้วดวงศรี  เกิด 15 ตค. 46   แต่ รพ. ทำสมุดดูแลหลังคลอดให้    พ่อชื่ออมร   อยู่กับยายชื่อประไพ จันทร์บัว ซึ่งมีใบ ท.ร. ๓๘/๑  ให้  เพราะแม่ไม่มีบัตร

ดช. จีรศักดิ์ จันทร์บัว  เกิด รพ ราชวิถี ๑ ธ.ค. ๒๕๓๗ ไม่มี ทร. ๓๘ ก  เรียนจบ ป. ๖ จาก รร. บ้านห้วยสะคาม"

เราน่าจะช่วยน้องออยคนที่ยังไม่ตายไหมคะ...

จาก กทม. ไปอุบล ครั้งหน้า คงมีนัยสำคัญนะคะ

คำตอบ