การกำหนดประเด็นใน Blog

เรืองศรี วัฒเนสก์

              ขอสอบถามขั้นตอนที่ชัดเจนการนำประเด็นเพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปได้แสดงความคิดเห็น  บุคลากรสามารถดำเนินการแจ้งหัวข้อผ่านกระทู้ถามตอบได้หรือไม่   เพื่อ CKO จะได้กลั่นกรองความเหมาะสมก่อนนำเสนอใน Blog

คำตอบ

ต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นกันก่อนนะครับว่า Blog ไม่ใช่กระดานข่าว (Webboard) หรือกระทู้ถาม

ธรรมชาติของ Blog แล้วที่จริงก็คงเหมือน Diary ส่วนตัวที่อยากเปิดเผย เพราะว่าผู้เขียนใน Blog หลักๆ แล้วคือเจ้าของ Blog นั่นเอง ส่วนผู้อ่านคนอื่นๆ หากอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับ Blog ก็ต้องรอให้เจ้าของ Blog เขียนอะไรลงไปก่อน เหมือนกับหนังสือ-ภาพยนตร์ คือ ต้องมีหนังสือหรือภาพยนตร์นั้นเผยแพร่ก่อน ถึงจะมีบทวิจารณ์หนังสือ-ภาพยนตร์นั้นได้ กรณีที่ผู้อ่าน Blog แล้วต้องการแลกเปลี่ยนแบ่งปันหรือสอบถามเพิ่มเติม(เกี่ยวกับประเด็นที่ถูกเขียนนั้น) ก็สามารถเข้ามาสอบถามแลกเปลี่ยนได้ผ่าน "ข้อคิดเห็น" ท้าย Blog แต่ละเรื่อง

สำหรับ Blog ของ GotoKnow นี้มีความแตกต่างจากระบบ Blog ทั่วไปๆ ตรงที่มีระบบงานที่เปิดให้ผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาสนทนากับ Blog นี้จะสามารถเข้ามาสนทนากับเจ้าของ Blog ได้คล้ายๆ กระทู้ซึ่งผู้อ่านเป็นผู้ตั้งประเด็นขึ้นมาเอง โดยมีตัวลิงค์ (link) ที่ชื่อว่า "ถาม CKO Science, CMU"

ความเป็นคำ "ถาม" และการใช้คำว่า "ถาม" ในระบบ ทำให้เรื่องนี้ต้องถูกพิจารณาว่าข้อเขียนในที่นี้ถูกใช้เพื่อซักถาม CKO ในฐานะผู้(ควรจะ)รู้ในเรื่องที่ตนเขียนขึ้นหรือที่ตนขึ้น "ป้าย" บอกไว้เช่นนั้น ดังนั้นธรรมชาติของ "คำถาม" อีกเช่นกันที่ทำให้การแลกเปลี่ยนในการทำงานผ่านตัวลิงค์ "ถาม CKO Science, CMU" นี้ จึงไม่เหมือนเป็นเรื่องของความรู้-ความคิดเห็นที่จะเอามาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยน เว้นแต่ว่า...เจ้าของ Blog นั้นเองจะเป็นผู้เก็บประเด็นหรือคัดเรื่องของผู้เขียนในระบบงานนี้ขึ้นไปไว้ที่ Blog หลัก หรือเว้นแต่ว่า...เราเลือกที่จะปฏิบัติกับตัวลิงค์ "ถาม CKOฯ" เป็นเวทีความเห็นหรือเป็นกระดานข่าวไปเสียเลย

สิ่งที่น่าจะเป็นคำถามกลับไปยังผู้ใช้งาน Blog ก็คือ ก็ในเมื่อเราสามารถสร้างเวทีความรู้ส่วนบุคคลเพื่อแบ่งปันกันแล้ว เราน่าจะส่งเสริมให้ผู้มีความรู้แต่ละท่านสร้าง Blog ของตนขึ้นมาเพื่อบันทึก-แบ่งปัน มากกว่าที่จะให้ความรู้ของผู้รู้เหล่านั้น ตกอยู่ในชื่อลิงค์ที่ไม่สื่อความหมายเช่นนี้...หรือไม่?

เข้าใจอยู่แล้วว่า Blog เป็นเหมือน diary ส่วนตัว  เนื่องจากความสามารถของบุคลากรในการจัดทำ Blog ส่วนตัวอาจไม่เหมือนกัน  ดังนั้นในกรณีของBlog นี้ ซึ่งเริ่มต้นเป็น Blog ที่กลุ่มคนที่เรียกว่า CKO จัดทำร่วมกัน  ขอเสนอว่า น่าจะพิจารณาช่วยนำคำถามหรือข้อเสนอแนะจากกระทู้ถามตอบมาเป็นประเด็นให้แสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ 

ความเห็นของอาจารย์ในเรื่องนี้เป็นคำตอบที่ชัดเจนในการดำเนินการต่อไปแล้วครับ