ให้เพื่อนคุณติดต่อมาเลยค่ะ

ทราบว่า เพื่อนคุณอยากศึกษาเรื่องคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติที่อุบล ให้ติดต่อมาเลยค่ะ

ฝากงานให้เขาอ่านสักฉบับนะคะ

คนไร้รัฐคนไร้สัญชาติแห่งอีสาน : ความท้าทายอีกครั้งต่อนักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, บทความเพื่อวารสารกฎหมายของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=413&d_id=412&page=1

http://www.archanwell.org/office/download.php?id=543&file=506.pdf&fol=1

อ.แหววจะไปอุบลเดือนหน้าค่ะ

คำตอบ