เด็กใหม่

ต้องการทราบว่าสมาชิกใหม่ต้องทำอย่างไร

 

คำตอบ