ข้อสงสัย

จารุวรรณ อุบล

เรียนท่านอาจารย์

              หนูไม่เข้าใจในการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะ หนูเขียนจุดประสงค์ว่า อธิบายลักษณะของเนื้อเรื่องนิทานเทียบสุภาษิตได้   แล้วหนูก็ไม่เข้าใจเลยว่าหนูจะอธิบายลักษณะได้อย่างไรค่ะหนูขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตอบคำถามหนูด้วยนะค่ะ

                                     ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                       นางสาวจารุวรรณ อุบล

                    คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย

คำตอบ

สวัสดีค่ะ

ก่อนอื่นครูขอแนะนำแหล่งศึกษาให้หนูก่อน

http://www.st.ac.th/bhatips/n_supasit.htm

http://www.geocities.com/ypbook3000/Book/Thai/thai2-02.pdf

ศึกษาการตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ

http://www.st.ac.th/bhatips/tip47/unit4spasitpraruang.pdf

ตัวอย่างที่ให้มาเป็นของเก่านะคะ   หนูอาจจะไปซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ ต่าง ๆ ลองซื้อหรือยืมของครูมาอ่านดูนะคะ   ตัวอย่างในวิทยานิพนธ์ของสถาบันหนูก็น่าจะมี  

ที่นี่อาจจะช่วยหนูได้บ้าง  แต่ยังไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามรูปแบบในปัจจุบัน

http://www.st.ac.th/bhatips/research/research&teacher.html

                                            จริงใจค่ะ

ภาทิพ

สวัสดีค่ะ

ก่อนอื่นครูขอแนะนำแหล่งศึกษาให้หนูก่อน

http://www.st.ac.th/bhatips/n_supasit.htm

http://www.geocities.com/ypbook3000/Book/Thai/thai2-02.pdf

ศึกษาการตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ

http://www.st.ac.th/bhatips/tip47/unit4spasitpraruang.pdf

ตัวอย่างที่ให้มาเป็นของเก่านะคะ   หนูอาจจะไปซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ ต่าง ๆ ลองซื้อหรือยืมของครูมาอ่านดูนะคะ   ตัวอย่างในวิทยานิพนธ์ของสถาบันหนูก็น่าจะมี  

ที่นี่อาจจะช่วยหนูได้บ้าง  แต่ยังไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามรูปแบบในปัจจุบัน

http://www.st.ac.th/bhatips/research/research&teacher.html

                                            จริงใจค่ะ