สวัสดีปีใหม่ครับ

  • ปีใหม่...ขอให้ใจจงใหม่มั่น
  • ปีใหม่....ก้าวหน้าพาสุขสันต์อุดมชัย
  • ปีใหม่....สดชื่น...ชื่นมื่น...ตลอดไป
  • ปีใหม่....ก้าวใหม่..ด้วยหัวใจที่ใหม่มั่น

ขอบคุณครับ :-)

คำตอบ