สวัสดีปีใหม่ค่ะ


๏   คาบนี้มงคลฤกษ์ฉลองศุภสมัย
คือวาระปีใหม่................................ดิถี

๏   อัญเชิญองค์ทศพลพิมลชินสีห์
เป็นเอกอนันต์ตรี.........................สกล

๏   อัญเชิญธรรมพิสุทธิสงฆนิรมล
ชี้พาคุณพ่อพ้น.............................พิบัติ

๏   อัญเชิญองค์อมรินทร์มหินทรอธิปัตย์
ทวยเทพเถลิงรัตน์.......................พิมาน...๏   ขอท่านเจริญจตุรพิธ
พรฤทธิดลดาล
ยั่งยืนจิรายุสุขศานติ์
นิรโรควิโยคสูญ

๏   การงานสราญหทยรมย์
นรชมนิราดูร
สรรพ์ทรัพย์พิพัฒน์พิพิธพูน
ธนเพิ่มประดังมา

๏   มากมายสหายศุภมิตร
อภิมุขเมตตา
เงินทองอนันตคณนา
ผิว์ประสงค์ประสิทธิ์เทอญ ฯ

 

ขอให้คุณพ่อและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปนะคะ ..กราบสวัสดีปีใหม่ค่ะ

คำตอบ
not yet answered
วรโพธินามะ

เรียน อาจาริย์เบิร์ดฯ

ขอบคุณอย่างยิ่งที่ ส่ง ส.ค.ส.ให้ผมด้วยคำกลอนที่ยาวเหยียด   ขอน้อมรับทั้งในนามส่วนตัวและในนามครอบครัวของผม  แม่บ้านผมชมว่ากลอนอ่านง่านและได้ใจความอวยพรปีใหม่ครบถ้วน แต่ผมไม่ใช่นักกลอนจึงขออวยพรกลับมายังอาจาริย์ฯ ว่าขอให้อาจาริย์ฯมีความสุข,ความเจริญ,ทั้งลาภยศ สรรเสริญ รวมทั้งให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันอันตรายใด ๆในปีใหม่ 2551นี้เช่นกัน....เทอญ