อยากจัดตั้ง KM 5 ส

อาจารย์หมอที่เคารพ หนูอยากจัดตั้ง KM 5 ส ขอคำแนะนำด้วยค่ะ  ขอบพระคุณค่ะ
คำตอบ

น่าจะปรึกษาหมอพิเชฐ บัญญัติ ผอ. รพ. บ้านตาก (gotoknow.org/blog/practicallykm/)     จัดตั้งเป็น CoP น่าจะดี    อีกที่หนึ่งที่น่าปรึกษาคือ สถาบันเพิ่มผลผลิต

วิจารณ์ พานิช

๒๔ สค. ๔๙ 

ดร.อ้อ สุชานาถ

ขอบพระคุณอาจารย์หมอมาหค่ะ ประการแรกหนูจะลองปรึกษา คุณหมอพิเชษฐ บัญญัติ ค่ะ ก่อนที่จะไปถึงสถาบันเพิ่มผลผลิตค่ะ