สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออวยชัยให้พรเป็นกลอนหวาน
สุขสดชื่นสมหวังดังต้องการ
ทุกข์ร้ายผ่านความโชคดีนี้เข้ามา


ทั้งการงานเรืองรุ่งผดุงโชค
ความเศร้าโศกมลายหายไปหนา
ทั้งโรคร้ายหายระทมตรมอุรา
ทุกมรรคามีแต่สุขทุกก้าวไป

สวัสดีปีใหม่ค่ะ 

คำตอบ