แต่งบล็อกให้สวยทำอย่างไร

เรียนท่านรองฯ แนบไฟล์ได้แลวค่ะ แต่จะแต่งบล็อกให้สวยทำอย่างไรค่ะ ทำได้แค่เปลี่ยนสีอย่างเดียวเท่านั้น ทำให้มีสีสวย ๆ อย่างบล็อกท่านรองได้อย่างไร
คำตอบ