เพื่อนเก่า

กันสบายดีไหม เรียนยากเปล่า

 

เพื่อนเก่า นุช ภัศ สป.

คำตอบ