จุดมุ่งหวังในการเรียนคอมพิวเตอร์ต้องการอะไร

ในการเรียนคอมพิวเตอร์ของพวกเรา  สิ่งไหนที่พวกเราหวังและคิดอยากจะเรียนรู้มากที่สุด
คำตอบ