ตอบคำถามใบงานที่ 1

สวัสดีค่ะ  พอดีหนูคำถามใบงานที่ 1หายไปค่ะ 

คำถามที่ได้จากอาจารย์

สื่อการสอนที่ดีสำหรับเด็กควรเป็นลักษณะอย่างไรบอกมา 10 ข้อ

ตอบคำถามนะค่ะ

1. มีประสิทธิภาพ

2. มีประโยชน์

3.มีความปลอดภัย

4.มีขนาดเหมาะสมกับเด็ก

5.มีสีสันสดสวย

6.ควรเป็นสื่อของจริง

7.เป็นสื่อที่ราคาถูก

8.ควรเป็นสื่อจากธรรมชาติ

9.ต้องมีความสะอาด

10.จะต้องเป็นสื่อที่ไม่อันตรายต่อเด็ก

คำตอบ