ใบงานที่ 1

บ้านที่น่าอยู่มีลักษณะอย่างไรบอกมา 10 ข้อ
คำตอบ

1.  บรรยากาศร่มรื่น

2.  สาธารณูปโภคสะดวกสบาย

3.  เครื่องใช้ภายในบ้านสะอาดและมีความปลอดภัย

4.  ไม่มีเสียงดังรบกวน

5.  บริเวณบ้านมีสวนและต้นไม้  มีสระว่ายน้ำ

6.  จัดระเบียบภายในเป็นสัดส่วน

7.  สีของบ้านไม่ฉูดฉาด

8.  ไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน

9.  มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง

10.  มีการทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอ

สมพร นู วงค์กำภู

บ้านที่น่าอยู่มีลักษณะอย่างไร  บอกมา  10  ข้อ

1.  บรรยากาศร่มรื่น

2.  สาธารณูปโภคสะดวกสบาย

3.  เครื่องใช้ภายในบ้านสะอาดและมีความปลอดภัย

4.  ไม่มีเสียงดังรบกวน

5.  บริเวณบ้านมีสวนและต้นไม้  มีสระว่ายน้ำ

6.  จัดระเบียบภายในเป็นสัดส่วน

7.  สีของบ้านไม่ฉูดฉาด

8.  ไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน

9.  มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง

10.  มีการทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอ