ใบงานที่ 1

ร.ร.สาธิตมีกี่ห้องเรียนแต่ละห้องใครเป็นครูประจำชั้น
คำตอบ

โรงเรียนสาธิตฯ

มีห้องเรียน 6 ห้อง  ได้แก่

1 ห้องสมุด

คุณครูห้องสมุด   ชื่อ คุณครูรัตน์

2 บ้านเด็ก   ชื่อ คุณครูแนน  คุณครูอ้อ

3 ห้องสีเหลือง ชื่อคุณครูตุ๊ก  คุณครูจิ๊บ

4 ห้องสีแดง ชื่อคุณครูลี่  คุณครูอูม

5 ห้องสีนำเงิน ชื่อครูแอ้  ครูน้อง

6 ห้องสีเขียว ชื่อครูยุ  คุณครูเหมี่ยว